ایجاد فابریکه های تولیدی خودسر در بغلان باعث تخریب کشت‌زارها گردیده است

۵ قوس ۱۳۹۶

زارعین بغلان می‌گویند، در سالهای اخیر تخریب کشت‌زارها و مبدل شدن آن به فابریکه های تولیدی افزایش یافته و این روند حاصلات زراعتی را نیز به شدت آسیب رسانیده است.

در این حال ریاست حفاظت از محیط زیست ولایت بغلان می‌گوید، اکثر این فابریکه های تولیدی خودسر و بدون موافقه این ریاست اعمار شده اند.

عبدالعلیم و عبدالاحد دو تن از دهاقین ولایت بغلان به خبرگزاری خاورمیانه می‌گویند، با ساخته شدن چندین داش خشت‌پزی و فابریکه تولید گچ و چونه در زمین های زراعتی که باعث انتشار دودهای غلیظ گردیده است، زراعت آنان آسیب می‌بیند و آفت های نیز متوجه زراعت آنان شده است.

درین حال نورالله امینی ریس حفاظت از محیط زیست ولایت بغلان در گفتگو به خبرگزاری خاورمیانه می‌گوید، از جمله 27 باب داش خشت پزی در بغلان بیشتر آنان غیر قانونی و خودسر ساخته شده اند و تلاش های آنان نیز تا کنون برای مسدود ساختن آن ها نتیجه نداده است.

آقای امینی می‌گوید، در مورد اینکه زمین های زراعتی تخریب و منازل رهایشی و فابریکه های تولیدی در آن اعمار نگردد حکم ریس جمهور نیز موجود است؛ اما در سال های اخیر افراد و اشخاصی خودسرانه در تخریب زمین های زراعتی پرداخته اند.

وی می‌گوید، بر علاوه اینکه این فابریکه ها حاصلات زراعتی را متضرر می‌سازد، دودهای برخواسته از آن باعث آلوده شدن محیط زیست نیز گردیده است.
درین حال عبدالوهاب خیرزاد ریس زراعت ولایت بغلان نیز ازین بابت نگرانی می‌کند؛ اما وی دلیل این کار را فقر اقتصادی خانواده ها می‌خواند.

دیده می‌شود که روند تخریب زمین های زراعتی و تبدیل آن به فابریکه های تولید در مربوطات شهرپلخمری، ولسوالی بغلان مرکزی و ولسوالی نهرین به شدت ادامه دارد و ده ها جریب زمین که قبلاً در آن کشت صورت می‌گرفت و به داش های خشت پزی و فابریکه تولید گچ و چونه مبدل شده است.


زارعین بغلان می‌گویند اگر جلوی این کار گرفته نشود، در سال های بعدی کشت و زراعت درین ولایت به شدت آسیب دیده و حتی باعث از بین رفتن فرهنگ زراعت و زمین داری می‌گردد.

محراب الدین ابراهیمی-خبرنگار زون شمال

اقتصاد

بغلان

زراعت

فابریکه

مردم


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.