ایجاد سرد خانه در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی

13530556_1143509982379401_1544445709_nاداره مستقل هوانوردی ملکی سرد خانه در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به هدف حفظ و نگهداری محصولات زراعتی ایجاد می کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نشستی با حضور نمایندگان چند نهاد دولتی به هدف ایجاد هماهنگی در زمینه ساختن سرد خانه در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در اداره مستقل هوانوردی ملکی برگزار شد.

در این نشست محمود شاه حبیبی معاون عملیاتی اداره مستقل هوانوردی ملکی، نمایندگان وزارت های زراعت، مالیه اداره مستقل اراضی، وزارت ترانسپورت و ریاست میدان هوایی بین المللی حامد کرزی شرکت داشتند.

محمود شاه حبیبی در شروع این نشست گفت که براساس هدایت ریاست جمهوری و مصوبه کابینه، قرار است که سرد خانه در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی ساخته شود. او می گوید که هدف از ایجاد این سرد خانه کمک به تاجران محصولات زراعتی کشور، حفظ و مراقبت فرآورده های زراعتی می باشد.

هم چنان در این نشست روی هماهنگی های میان ادارات مختلف دولتی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

برای ایجاد این سرخانه اداره مستقل هوانوردی ملکی به مساحت ۱۷۶۰ متر مربع زمین را در داخل گمرک میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در نظر گرفته است.

براساس طرح و نقشه تهیه شده، ظرفیت این سرد خانه در یکماه ۷۰ الی ۱۰۰ متریک تن خواهد بود.

هزینه مجموعی اعمار سردخانه میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به سه میلیون و یک صد و نود شش هزار افغانی تخمین شده است.

قرار است بعد از اعمار سردخانه در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، در سه میدان هوایی بین المللی دیگر کشور نیز در ولایت های قندهار، هرات و مزار شریف نیز سردخانه های به منظور حفظ و نگهداری محصولات زراعتی کشور ساخته شود.