ایجاد جنگ‌های طایفه ای بین ملت عراق و اختلاف افکنی بین نیروهای مقاومت

مهمترین مساله ای که ملت عراق از  زمان سقوط صدام به دست امریکا تا کنون از آن رنج می‌برد درگیری‌های مذهبی نه فقط بین شیعه و سنی بلکه بین کل طوائف مذهبی است که حتی بر گروه‌های سیاسی این کشور موثر واقع شده است و این مساله ای است که  بزرگترین، آزادترین و دموکراتیک‌ترین ملت‌ها را نابود می‌کند.

12957423_894578603984399_4793259058386673745_o

شایان ذکر است که در سالهای اخیر و پس از تسلط داعش بر مناطق وسیعی از عراق و استفاده از روش‌های کشتاری که هیچکدام از طوائف مذهبی عراق، مسیحی یا مسلمان، سنی یا شیعه و حتی کردها هم از آن در امان نماندند نشانه‌های  خوبی در زمینه‌ی وحدت در این کشور ظاهر شد و ملت عراق با همبستگی و انسجام در مقابل این تلاش‌های شنیع ایستادگی کرد و برای اولین بار در مقابل فرقه گرایی و تنش بین سنی ، شیعه و کردها که یکپارچگی این کشور و دموکراسی شکننده اش را  تهدید می‌کرد ایستادگی کرد ولی در عین حال نخبگان سیاسی عراق قادر به ایجاد راه حلی برای پایان دادن به بحران موجود بین احزاب داخل پارلمان این کشور نشدند.

این جریان باعث طمع برخی قدرت ها که در عراق منافع سیاسی و اقتصادی دارند گردیده است و عشایر سنی و شیعه به دلیل درک این خطر که منطقه را در بر گرفته با کردها متحد شده اند و تشکیل گروه‌های مقاومت ملی مانند پیشمرگه  کرد که اشخاص و نیروهای عشایر سنی را نیز  در بر می‌گیرد و همچنین نیروهای بسیج مردمی که تعداد زیادی از آن‌ها رزمندگان سنی هستند دلیلی بر این مدعا است.

دست هایی که دنبال متزلزل کردن امنیت عراق هستند راهی بجز ایجاد اختلافی جدید بین ملت عراق ندارند و این امری است که به طور خاص در دو سال اخیر به آن پرداخته‌اند و از این امر نه فقط سیاسیون و ملت عراق بلکه حتی نیروهای مقاومت عراقی نیز رنج‌ می‌برند.

عراق در اواخر سال گذشته شاهد وقایعی بود که بارزترین آن‌ها به آتش کشیدن پرچم عراق و همچنین پرچم اقلیم کردستان توسط برخی افراط گرایان فرصت طلب بود. قدرت هایی که مسئول این واقعه بودند و گروه‌های تند رو را به انجام چنین اقداماتی تحریک می‌کردند گمان می‌کردند که ملت عراق به زودی تحت تاثیر این اقدامات قرار خواهد گرفت ولی سرعت اتحاد آحاد مختلف صفوف ملت عراق مخصوصا بعد از صدور بیانیه‌ی حکومت این کشور و اعلام آن توسط خالد شوانی سخنگوی وقت دولت که نسبت به هرگونه اختلاف افکنی بین ملت هشدار داده بود و این اعمال را منافی ارزش‌های ملی و ارکان قانون اساسی و قوانین این کشور و همچنین مخالفت با درخواست‌های مرجعیت در رابطه با انسجام وحدت ملت عراق در تمام زمینه‌ها در حالیکه نیروهای پیشمرگه و بسیج مردمی شانه به شانه‌ی ارتش این کشور و پلیس فدرال و عشایر سنی در حال مبارزه با دشمن هستند دانست.

قدرتهای غربی و در راس آن‌ها امریکا و برخی از دول همسایه‌ی عراق از طریق نزدیک شدن به برخی از احزاب، سیاست مداران و علمای دینی مانند مقتدی صدر رهبر جریان صدر که با حکومت العبادی و برخی از احزاب سیاسی عراق به دلیل فساد مزمن حاکم بر دستگاه حکومتی این کشور دچار مشکل شده و حمایت مالی و سیاسی از آنان سعی در برانگیختن این اختلافات دارند ولی با تمام این جریانات لازم به ذکر است که وحدت ملت عراق مادامی که اشخاصی وجود دارند که پایه های وحدت ملی این کشور را محکم می کنند بار دیگر دچار تفرقه نخواهد شد و تصمیم این ملت برای حفظ وحدت ملی از بین نخواهد رفت.