اکمالات نیروهای امنیتی و دفاعی در اولویت قراردادهای دولتی

مجلس تدارکات ملی 6 ثور 1395 (4)رئیس جمهور تاکید کرد که قراردادهای اکمالات نیروهای امنیتی و دفاعی کشور باید در اولویت کاری قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه ریاست جمهوری، شام دیروز جلسه کمیسیون تدارکات ملی با حضور رئیس جمهور برگزار شد.

در این نشست، هشت قرارداد به ارزش حدود ۹۰۰ میلیون افغانی منظور گردید که شامل پروژه اعمار ۲۴ کیلومتر سرک شهر ایبک ولایت سمنگان، تمدید میعاد پروژه اعمار سرک بنو الی خنجان ولایت بغلان، تمدید میعاد و دیزاین بند شاه‌ توت ولایت کابل، تمدید میعاد و دیزاین بند آب گمبیری ولایت ننگرهار، تهیه لوازم باغچه‌ های زراعتی، نیازمندی وسایط شهرداری کابل و انتقالات هوایی پرسونل قطعات و جزوتام ‌های اردوی ملی می ‌باشد.

رئیس جمهور غنی در مورد قرارداد انتقالات هوایی اردوی ملی، با تاکید گفت که اکمالات نیروهای امنیتی و دفاعی کشور باید در اولویت قرار گیرد.

همچنین در این نشست قرارداد اعمار تعمیر ولایت بلخ را رد شده و به  منظور بررسی مشکلات تخنیکی و تدارکاتی آن هیئت تخنیکی تعیین شد.