اولین نشست شورای وزیران با ریاست عبدالله برگزارشد

۲۲ میزان ۱۳۹۳

اولین نشست شواری وزیران حکومت وحدت ملی افغانستان به ریاست دکترعبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت جدید برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس اجرائیه در این نشست تاکید کرد که حکومت باید پاسخگوی فعالیت های خود به ملت باشد و نباید هیچ فرصتی را از دست داد.

دکتر عبدالله عبدالله، تطبیق قانون را از تعهدات اصلی حکومت جدید خواند و خاطرنشان کرد که هدف ما آوردن تغییر در زندگی مردم، اصلاحات گسترده در نظام انتخاباتی و تامین صلح پایدار و عادلانه در افغانستان است.

آقای عبدالله، در اولین نشست شورای وزیران حکومت جدید افغانستان روز دوشنبه (21 مسیزان) گفت که جلسات نوبتی شواری وزیران به صورت منظم هر هفته برگزار می شود .

 

اجرائیه

دکتر

شورای

عبدالله

وزیران


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.