اولین ذخیره گاه غله در کابل به بهره برداری رسید

۲۶ سنبله ۱۳۹۲

اولین ذخیرگاه های استراتیژیک غله امروز در کابل توسط محمد آصف رحیمی وزیر زراعت، مالداری وآبیاری و سازمان غذایی جهان WFP با قطع نوار بهره برداری رسید.

به گزاغرش خبرگزاری خاورمیانه، این ذخیره گاه ها که در محوطه سیلوی مرکزی شهرکابل اعمار شده  ظرفیت در حدود 22000 متریک تن غله را دارد که برای اعاشه 2 میلیون جمعیت در شش ماه کفایت کرده میتوانند.

7.7 میلیون دالرهزینه این ذخیرگاه ها توسط حکومت استرالیا تمویل شده، مدیریت وتطبیق ان توسط سازمان غذایی جهانی به همکاری مستقیم وزرات زراعت افغانستان صورت گرفته است.

محمد آصف رحیمی وزیر زراعت، افغانستان را کشور محاط به خشکه تعریف کرده گفت که این کشور همیشه در معرض آفت طبیعی چون سیلاب، زلزله وخشکسالی ها قرار دارد بنابراین موجودیت ذخیره گاه های غله در تمام زون های بخصوص در زون مرکزی یعنی کابل ضروری ولازم میباشد.

آقای رحیمی در بیانیه اش در محفل افتتاحیه این ذخیره گاه ها افزود« حاصلات زراعتی بیشتر پس از رفع حاصل فاسد میشوند، حتا در برخی کشور ها تا 50% فاسد میشوند، داشتن چنین ذخیره گاه ها وسردخانه ها مارا کمک میکند که از ضایع شدن محصولات زراعتی جلوگیری نماییم».

آقای کلودجیبیدر رییس عمومی سازمان غذایی جهان درافغانستان گفت هدف از احداث این ذخیره گاههای غله در کابل این است که در اوقات اظطراری بتوانیم آسیب دیده گان را کمک نماییم.

وی گفت« در مزار شریف، پلخمری، هرات وقندهار نیز در پلان است که ذخیره گاه های به ظرفیت 40000 متریک تن به هزینه بیش از 20 میلیون دالر اعمار گردند».

آقای جبیبدر با ابراز شکران از حکومت استرالیا خواهان ادامه کمک های ان کشور با سازمان غذایی جهان در افغانستان شد.

آقای ویس احمد برمک وزیر احیا وانکشاف دهات افغانستان میگوید که موجودیت چین ذخیره گاه های استراتیژیک غله درافغانستان، قدرت پاسخگویی حکومت در برابر حالت های اظطراری را بالا میبرد.

برمک مساعدت های مالی جهان تحت اولویت برنامه های ملی افغانستان را موفق توصیف کرده افزود« ما ده سال است که بالای همکاران بین المللی خود صدا میکینم که برنامه های تان را با حکومت افغانستان هم آهنگ بسازید، زیرا هم اهنگ سازی چین نتایج ملموس ومشهودی در پی دارد، در غیر ان نتیجه نداده وسروصدای مردم افغانستان نیز بلند شده اند که کمک ها چه شدند؟».

سازمان غذایی جهان برای سال جدید در نظر دارد که 2.4 میلیون انسان را در افغانستان مساعدت های غذایی نماید.

ذخیرهگا

زراعت

غله جات

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.