اولین دور برنامه آموزشی بازاریابی مستقیم در کابل برگزار شد

عالمیاولین دور برنامه آموزشی «بازاریابی مستقیم» با هدف تشخیص جوانان با استعداد و کسب تجربه عملی در بخش بازاریابی در کابل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این دور برنامه آموزشی «بازاریابی مستقیم» از سوی موسسه انکشافی و خدمات تعلیمی برای افغانستان (ادیسا) با همکاری دانشگاه خصوصی “رنا” برگزار شد.

در این برنامه دو روزه که ۸ – ۹ دلو ۱۳۹۴ برگزار شد، ۱۲۰ تن از فارغ‌التحصیلان و محصلین رشته‌های مختلف از جمله اقتصاد، مدیریت و تجارت، حسابداری و… اشتراک نمودند.

اشتراک‌کنندگان در این دوره آموزشی با مفاهیم عمومی بازاریابی آشنایی یافته و مشخصاً در مورد «بازاریابی مستقیم» آموزش دیدند.

اشرف محمد خان، معاون موسسه “ادیسا” درباره این برنامه آموزشی گفت: در این برنامه آموزشی اشتراک‌کنندگان این فرصت را می‌یابند که با حضور در یک نمایشگاه شبیه‌سازی‌شده، محصولاتی را بازاریابی کنند که از قبل انتخاب شده‌اند.

وی افزود: با ایجاد ابتکارات در این برنامه آموزشی، ما برای بار اول شاهد اشتیاق و انرژی زیاد اشتراک‌کنندگان در کار عملی هستیم. ادارات باید در تدویر برنامه‌های آموزشی خود بیشتر کارمندان جوان را مدنظر قرار دهند چرا که از انرژی بیشتری برخوردارند.

استاد جواد شهاب، از آموزگاران این برنامه آموزشی درباره اهمیت تدویر این‌گونه دوره‌ها می‌گوید: محصلین در صنوف درسی فرصت کافی برای کسب تجربه قبل از ورود به بازار کار را ندارند. ما در این برنامه آموزشی محصلین را کمک می‌کنیم تا به شکل عملی بازاریابی مستقیم را تجربه کنند.

استاد محمد امیری، آموزگار دیگر این برنامه درباره لزوم تدویر برنامه‌های آموزشی برای فارغ‌التحصیلان و محصلین پوهنتون گفت: وجود چنین برنامه‌هایی سبب می‌شود تا محصلین بتوانند خود را آزمایش کنند که توانایی بهره‌گیری از آموزش‌های تئوریک هستند و یا نه.

سید بشیر حسینی، رئیس مؤسسه ادیسا هدف از برگزاری این برنامه را جذب افراد بااستعداد به بازار کار عنوان داشت.

وی افزود: این برنامه با ابتکار موسسه ادیسا و با همکاری پوهنتون رنا تدویر یافته است.

حسینی گفت: اشتراک‌کنندگان در این برنامه، در سه مرحله ارزیابی شده‌اند و افراد برتر جهت سپری نمودن دوره عملی سه‌ماهه، رسماً به موسسات و شرکت‌هایی که نیازمند بازاریابی می‌باشند، معرفی خواهند شد.

عزیزالله واحد فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد که از اشتراک‌کنندگان این برنامه بود، با ابراز رضایت از این برنامه، آن را مفید قلمداد نموده گفت: توجه به نیروی جوان و کشف استعدادهای آنها، در نهایت به نفع جامعه و رشد بسترهای اقتصادی منجر خواهد شد. وی خواهان افزایش تعداد این ترینینگ‌ها شد.

ذکیه نوری فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد دیگر اشتراک‌کننده در این برنامه گفت: این ترینینگ، تجربه اول، عملی نمودن درس‌های آموختگی ماست که موجب انگیزه یافتن ما برای فعالیت در عرصه مارکتینگ در بازار شده است.