اسد ۲۱, ۱۳۹۹

اولین جلسه کابینه پس از رویداد چهارشنبه خونین کابل امروز برگزارشد

اولین جلسۀ کابینه پس از رویداد خونین چهارشنبه کابل امروز چهارشنبه (۳۱ جوزا) به ریاست “محمداشرف غنی” رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این جلسه ضمن محکومیت حادثۀ تروریستی چهارشنبه کابل، ارگان‌های دولتی را موظف نمود در صورتی‌که کارمندان ادارات مربوط شان در این حادثه شهید، زخمی و یا خساره‌مند شده باشند، در رابطه به مساعدت آنها از داخل بودجه ادارات مربوط اقدام لازم نمایند.

همچنان ارگان‌های امنیتی توظیف شدند تا برای خانواده شهید محمدصالح نوابی افسر پولیس و سایر افسران و سربازان که در حادثات انتحاری با سپرنمودن جان خویش از ریختن خون هموطنان خود جلوگیری نموده‌اند، مساعدت همه‌جانبه نماید.

در ادامه، رئیس‌جمهور کشور از طرح پلان‌های امنیتی و اقتصادی برای شهر کابل به جلسه معلومات داده، وزارت‌ها و ادارات دولتی را موظف نمود تا پروژه‌های مربوط را که قابل شمولیت در این پلان را دارند با وزارت مالیه همآهنگ نموده تا در بررسی وسط سال بودجه مورد بحث قرار گیرد.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه گزارش آن وزارت پیرامون تحقق تعهدات کشور در کنفرانس بروکسل را به جلسه ارایه نمود.

کابینه ضمن تائید پلان عملیاتی موعدی تعهدات کنفرانس بروکسل، وزارت‌ها و ادارات دولتی را موظف نمود تا از پیشرفت تعهدات خویش پیوسته به وزارت مالیه گزارش ارایه نموده و وزارت مالیه از چگونگی پیشرفت تعهدات افغانستان در کنفرانس بروکسل به جلسات کابینه گزارش دهد.

وزیر مالیه پیشنهاد افزودی مبلغ (۹۵۱,۲۲) میلیون افغانی در بودجه انکشافی را به قسم ضمیمه بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ به جلسه ارایه نمود که مورد تائید کابینه قرار گرفت.

متعاقباً، طرح تصحیح شده مقرره ایجاد و فعالیت موسسات حمل و نقل هوائی ملکی بداخل (سه) فصل و (۱۲) ماده توسط وزیر عدلیه به جلسه ارایه گردید که از سوی کابینه تصویب شد.

سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی چگونگی اعمار و توزیع بلاک B12 VIP شهرک خواجه رواش و یا بلاک دوم پلانی پروژه تهیه مسکن را برای استادان پوهنتون کابل به جلسه ارایه نمود. کابینه موضوع یاد شده تصویب کرد و وزارت مالیه را موظف نمود تا تفاوت قیمت اپارتمان های متذکره را تدارک و بدسترس وزارت امور شهر سازی قرار دهد.

وزیر امور شهر سازی تقاضای فسخ قرار داد ساختمان میان تصدی خانه‌سازی و شرکت سهامی روس اندوستروی و چگونگی پرداخت محصول گمرکی وسایل و تجهیزات ساختمانی وارد شده توسط آن کشور را به جلسه مطرح کرد و کابینه فسخ قرارداد شرکت مذکور را مشروط به پرداخت مالیات بیست باب کانتینر اموال و تصفیه حسابات مالیاتی مورد تصویب قرار داد.

بعداً، معین پالیسی و سرپرست وزارت صحت عامه، گزارش آن وزارت در مورد بررسی ظرفیت بستر مریضان و ضرورت شفاخانه‌های ملکی در ولایات عمده کشور را به جلسه مطرح نمود.

کابینه بعد از بحث همه‌جانبه طرح وزارت صحت عامه را در پرنسیپ مورد تائید قرار داده، آن وزارت را موظف نمود تا وجوه مالی آنرا با وزارت مالیه همآهنگ نماید.

در ادامه، طرح بهبود خدمات تخصصی و واگذاری مدیریت شفاخانه‌ها به افراد متخصص توسط معین پالیسی و سرپرست وزارت صحت عامه به جلسه مطرح نمود و مورد تائید قرار گرفت و وزارت صحت عامه موظف به تطبیق آن گردید.

به همین ترتیب، معین پالیسی و سرپرست وزارت صحت عامه پالیسی تداوی کارکنان دولت در داخل و خارج از کشور را به جلسه ارایه کرد که در پرنسیپ مورد تائید قرار گرفت و وزارت صحت عامه موظف شد تا پالیسی متذکره را تصحیح و به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.

متعاقباً، پیشنهاد شاروالی کابل مبنی بر تغییر مکان اعمار منار یادگاری شهدای رسانه‌یی از چوک بره‌کی شهر کابل به ساحه پارک مقابل پشتنی بانک مورد بحث قرار گرفت و شاروالی کابل را موظف گردید تا لندسکیپ منار متذکره را ترتیب و در کمیته تخصصی به عضویت وزارت‌های امور شهرسازی و امور داخله تحت نظر وزارت اطلاعات و فرهنگ مورد ارزیابی قرار داده و بعد از تائید کمیته در احداث آن در ساحه پیشنهادی اقدام نمایند.

شاروال کابل، طرح ارزیابی ساختمان‌های غیر معیاری در ساحه وزیر اکبر خان را به جلسه ارایه کرد و بعد از بحث همه‌جانبه کمیته مشتمل از شاروالی کابل، قوماندانی امنیه ولایت کابل، گارنیزیون کابل، اداره لوی څارنوالی، ریاست عمومی امنیت ملی و ترافیک شهر کابل تحت ریاست وزارت عدلیه موظف شدند تا جهات قانونی پیشنهادهای شاروالی را بررسی نموده، نظر مشخص خویش را به ریاست‌جمهوری ارایه نمایند.

همچنین در اخیر این جلسه، شش مورد معاهدات بین‌المللی توسط معین سیاسی وزارت امور خارجه به جلسه مطرح که مورد تائید قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *