اولین جلسه هماهنگی میان وزارتخانه ها در کابل برگزارشد

اولین جلسه هماهنگی میان وزارتخانه‌های که حوزه کار شان بیشترین ارتباط را با ” کمیته‌های مشترک بین الحکومتی” دارند روز پنچشنبه در کابل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اولین جلسه هماهنگی میان وزارتخانه ها به ریاست دکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت با حضور وزیر امور خارجه، سرپرست وزارت تجارت وصنایع، اقتصاد، فوایدعامه، معادن و پطرولیم و معین وزارت مالیه برگزار شد.

آقای عبدالله به اعضای این جلسه گفت، ” ما برای تنظیم درست روابط و مناسبات تاثیرگذار برای رشد اقتصادی و بهبود روابط دوجانبه با کشورهای منطقه، نیازمند فعال نگهداشتن جلسه‌های هماهنگی میان وزارت خانه‌های مربوطه در کابل هستیم.

رییس اجرایی خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که در عدم هماهنگی موثر میان وزارت خانه های مربوطه، نمی‌توانیم از روابط مان با کشورهای منطقه استفاده بهینه را ببریم.

همچنین در این نشست فصله شد که “جلسه هماهنگی میان وزارت خانه‌ها” بصورت متداوم و در فاصله هر دو ماه یکبار در ریاست اجرایی حکومت برگزار شود. اما در فاصله میان دو جلسه اصلی، وزارت خانه‌های که در بخش‌های مشخص مسوولیت دارند و شامل حوزه های کاری در “روابط بین الحکومتی” می شوند، باید هر دو هفته یکبار جلسه های هماهنگی را برگزار کنند.

وزارتخانه ها در این جلسات مسوولیت دارند تا موارد را که نیاز به امضای توافقنامه و تنظیم پروتکول‌های مشترک کاری میان حکومتی دارند را مطالعه و مشخص کنند.

همچنان فیصله شد که قبل از سفر های مقام های عالی رتبه به خارج از کشور، باید با تمام وزارت خانه ها هماهنگی صورت بگیرد تا در جریان سفر هئیت به کشورهای خارجی، بحث های همه جانبه انجام شود و تمام نیازها و ضرورت‌های مشترک و دو جانبه با کشورها در میان گذاشته شود.