اوضاع جاری نسبت به انتخابات در افغانستان شکننده است

۱۲ دلو ۱۳۹۲

شبکه فعالان جوان برای اصلاح وتغییر؛ در یک کنفرانس خبری در کابل اوضاع جاری در افغانستان را شکننده و قابل نگرانی تعریف کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سید میثم احسانی سخنگوی شبکه فعالان جوان برای اصلاح وتغییر میگوید که مداخله نهاد های ارشد دولتی، تاخیر در امضای پیمان امنیتی با امریکا و حضور کمرنگ زنان در انتخابات از جمله مسایل پیچیده ومهمی اند که برای مردم افغانستان قابل نگرانی میباشند.

آقای احسان الله حکمت عضو این شبکه میگوید«رییس جمهور کرزی شخصا از موقف وصلاحیت های قانونی اش به نفع نامزد مشخص استفاده سو میکند از وی حمایت میکند این مساله موجب نگرانی عمیق ما و مردم افغانستان است، ما از رییس جمهور کرزی میخواهیم که به عنوان زعیم مردم افغانستان در روند انتخابات بیطرفی اش را حفظ کند.»

به گفته وی قمندان امنیه ولایت قندهار با استفاده از پرسونل و امکانات دولتی پیش از آغاز رسمی کمپاین انتخاباتی به نفع زلمی رسول نامزد ریاست جمهوری افغانستان اغاز کرده است. به عقیده وی تخمین میشود که بیش از 30% کارمندان دولتی به نفع آقای رسول با استفاده از امکانات دولتی اغار به کار کرده باشند.

در همین حال مصدق امیرپور عضو دیگر این شبکه تاخیر در امضای پیمان امنیتی با ایالات متحده امریکا فرصت های اقتصادی وسیاسی افغانستان را باطل میسازد.

به گفته وی پیمان امنیتی پس گرفتن مشروعیت از لویه جرگه دیگر نیازی به یحث وگفتگو ها ندارد وهرچه سریع باید امضا گردد.

وی میگوید« مردم افغانستان مصالح سیاسی، اقتصادی وامنیتی کشور را جناب کرزی به گروگان گرفته است.»

خانم لیدا یک عضو دیگر این شبکه از کمرنگ بودن حضور زنان در کارزار های انتخاباتی شکایت کرده میگوید که در برخی از مناطق دور دست کشور زنان حق رفتن به شفاخانه را ندارند پس چگونه فرصت خواهند یافت که به انتخابات شرکت کنند؟»

وی از دولت میخواهد که در مشکلات زنان در روند انتخابات رسیدگی مناسب و عاجل نماید.

سید امین بهراد، خبرگزاری خاورمیانه، کابل

اخسانی

افغانستان

زنان افغانستان

میثم

وضعیت


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.