اوباما همسایه بزرگترین مساجد اسلامی در غرب می شود

۸ جوزا ۱۳۹۵

zimg_003_7باراک اوباما، رئیس جمهوری امریکا، پس از پایان دوران ریاست جمهوری اش در نزدیکی یکی از بزرگ ترین مساجد و مراکز اسلامی نیم کره غربی در امریکا ساکن خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، پایگاه “The Daily Caller” امریکا در این باره نوشت که منزل اشرافی اوباما تنها 325 متر از “مرکز اسلامی واشنگتن” و مسجد بزرگ آن فاصله دارد، یعنی مسافتی که با حدود 4 دقیقه پیاده روی پیموده می شود.

مرکز اسلامی واشنگتن، که از یک مسجد و یک مرکز فرهنگی تشکیل شده است، در سال 1957 افتتاح شد و می تواند پذیرای 600 نمازگزار باشد.

صدای اذان این مسجد، که بزرگ ترین مرکز عبادت مسلمانان در غرب است، تمام منطقه ای را که مسجد در آن قرار دارد، فرا می گیرد.

خانه ای که اوباما پس از ریاست جمهوری در آن ساکن خواهد شد، در سال 1928 ساخته شده است.

او این خانه را که در سال 2014 توسط مالکش به قیمت 5 میلیون و 295 هزار دالر خریداری شده است، با پرداخت ماهیانه 22 هزار دالر اجاره خواهد کرد.

امریکا

اوباما

ختم دوره

رئیس جمهور

همسایه مساجد


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed