اهدای ۱۷ هزار سی سی خون برای مجروحین کابل

13051623_1764803327083902_4778055731330460798_nمسولین و کارمندان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، ۱۷ هزار سی سی خون را بمنظور مداوای مجروحین ناشی از حمله دیروز مخالفین در شهر کابل ، اهدأ نمودند .

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، «انجنیر احمد ولی حکمی»، معین مالی و اداری و سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان، داکتر عالمه معین امور پناهندگان، همراه با دها تن از کارمندان این وزارت، طور داوطلبانه حاضربه اهدأ خون برای مجروحین وسایر نیازمندان شدند .

به گفته مسول تیم سیار ریاست بانک خون مرکزی که از طرف این وزارت دعودت شده بودند ، ۱۷ هزار سی سی خون اهداء شده را برا ی نیازمندان جمع آوری نموده اند.

گفتنی است در حمله تروریستی روز گذشته در منطقه پل محمود خان شهر کابل دست ۶۴ تن شهید و ۳۴۷ تن دیگر زخمی شدند.

Author