اهدای نشان عالی دولتی به ۲۲ تن از فرهنگیان کشور

مدالمحمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت سال جدید برای ۲۲ تن از فرهنگیان نشان عالی دولتی علامه سید جمال الدین افغان را اهدا نمود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای غنی در مراسم تجلیل از نوروز نشان عالی دولتی سید جمال الدین افغان را به ۲۲ تن از نویسنده گان، شاعران و محققین ادبی و فرهنگی به پاس خدمات ارزنده شان، اهدا کرد.

این مراسم امروز در ارگ برگزار شد و در آن شماری از نویسنده‌گان، شاعران، محقیقین ادبی و فرهنگی و استادان ولایات مختلف کشور حضور داشتند.

پوهاند داکتر محمد حسین یمین به نمایندگی از دیگران، در خصوص ادبیات و فرهنگ ملی مخصوصاً جشن ملی نوروز صحبت نمود.

رئیس جمهور غنی خطاب به اشتراک کنند‌گان مراسم گفت، شما در عرصۀ تقویت فرهنگ افغانستان تلاش نمودید و در شرایط دشوار بخاطر نهادینه ساختن فرهنگ ملی  خدمات ارزنده انجام داده اید.

رئیس جمهور رشد و تقویت فرهنگ ملی را که تمام افغان‌ها در آن خود را بگونه مساوی و جزء مملکت بدانند یک اصل مهم دانست. وی افزود که در زمینۀ تقویت فرهنگ ملی آثار، تلاش‌ها و نقش شما کمتر از نقش اردوی ملی و محرکین اقتصادی نیست.

آقای غنی زبان‌های دری، پشتو و ازبکی را از جمله زبان‌های مهم افغانستان دانست و خاطر نشان کرد، من به تمام زبان‌های که تاریخ بزرگ و آینده درخشان دارند افتخار می‌کنم. وی تأکید ورزید که زبان‌های مختلف محلی افغانستان نیز باید بگونه اساسی تقویت گردد تا هر شخص بداند که هویت‌های محلی بخشی از فرهنگ بزرگ ما است.

وی گفت، داشنمندانی مانند الفت، انگار و غبار مفکوره‌های ملی داشتند و بخاطر انکشاف این مفکوره با وجود مشکلات حاضر بودند، که در بند بمانند و از برکت آنان برای نخستین بار دموکراسی مطرح شد.

او افزود که قبلاً میان تولید فکر و زندان فاصله کم بود و اکنون امیدوارم که شما انرژی عظیم خود را برای ساختن ملت وقف کنید. وی اضافه کرد که امروز ملت و دولت از هم جدا نیستند و قانون اساسی ما آرزوهای بزرگ فرهنگی افغانستان را در چوکات اساسات فکری و به دستور العمل دولت مبدل کرده است.

رئیس جمهور کشور با اشاره به نقش نویسندگان و فرهنگیان کشور گفت، نقش شما بدین منظور مهم است که گذشتۀ ما را به آینده ارتباط می‌دهید و این  یک ضروری می‌باشد.

محمد اشرف غنی گفت، به منظور تقویت آثار قلمی، فرهنگی و باستانی صندوق ایجاد خواهد شد، وی اضافه کرد که امسال برای نخستین بار آثاری که انعکاس دهنده فرهنگ ملی ما است ترمیم خواهد شد و همچنان با اشخاص برجسته بخاطر انکشاف مفکوره‌های طولانی مدت دیدار و مشوره می نمایم.