اهالی عرسال از مقاومت می خواهند که منطقۀ آنان را نیز مانند جنوب آزاد کند

باگذشت بیش از دو سال از رنج های ناشی از عملکرد گروه های تکفیری موجود در بلندی های عرسال و همینطور بخش مسکونی منطقه،

باگذشت بیش از دو سال از رنج های ناشی از عملکرد گروه های تکفیری موجود در بلندی های عرسال و همینطور بخش مسکونی منطقه، اهالی این منطقه، با صدای بلند، خواهان رهایی از شر این گروه ها و عملکردهای سخت گیرانۀ آنان هستند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، احمد الحجیری، معلم لیسه دولتی عرسال، وضعیت منطقه و اهالی آن را از بیش از دو سال پیش، یعنی زمان ورود گروه های مسلح به منطقه، اینگونه تشریح کرد: پس از ورود تروریست ها به منطقه، وضعیت زندگی مردم رو به وخامت گذاشت؛ حرف ها و رفتار بی سابقه ای را می دیدیم؛ در مورد هرکس که با نظرات آنان در هر موضوعی مخالفت می کرد، بنا بر گفتۀ خودشان، احکام شرعی را اجرا نموده و اقدام به قتل و ترور همۀ مخالفین نمودند.

یکی از اهالی منطقه که نخواست هویتش فاش شود، عرسال را منطقه ای اشغالی توصیف نمود که توسط تروریست های غیر لبنانی که به بهانۀ گسترش آزادی میان مردم سوریه وارد این کشور شده اما مرتکب فجیع ترین اعمال تروریستی شدند،اشغال شده است. وی همچنین بیان داشت که منطقه فعلا تحت اشغال قرار داشته و این وضعیت، هیچ تفاوتی با اشغال جنوب لبنان توسط اسرائیلی ها و جرایم آنان علیه ساکنان آن منطقه ندارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، یک خواست عمومی در اهالی منطقه وجود دارد که از مقاومت و ارتش لبنان می خواهد آنان را نیز مانند مناطق جنوب، از این اشغال رها سازد و همۀ ما، برخلاف تبلیغات گستردۀ رسانه ها جهت تحریک و ایجاد درگیری های مذهبی، کاملا به مقاومت و رزمندگانش اطمینان داریم؛ زیرا ما نحوۀ تعامل رزمندگان مقاومت را با اهالی جنوب پس از آزادسازی آن از دست رژیم اسرائیلی ها در سال ۲۰۰۰ دیده ایم و شاهد بودیم که این تعامل براساس اخلاقی متعالی، بدور از همۀ جنبه های منطقه ای و مذهبی و فقط برای حفظ مصالح لبنان بود.