انگلیس و امریکا نظامیان قزاقستان را آموزش میدهد

۲۰ حوت ۱۳۹۳

نیروهای نظامی انگلیس و امریکا کارمندان نظامی قزاقستان “کزبات” و “قزبریگ” را آموزش می‌دهند.

به گزارش خبرگزازی خاورمیانه، نظامیان انگلیس و امریکا با برگزاری رزمایش تاکتیکی «عقاب دشت- ۲۰۱۵» کارکنان گردان‌های قزبریگ و قزبات را آموزش نظامی خواهند داد.

بنا به اطلاع مرکز مطبوعاتی وزارت دفاع قزاقستان، در ماه اپریل سال جاری مرحله اول تمرینات بین المللی ویژه تاکتیک‌های حفظ صلح “عقاب دشت- ۲۰۱۵”در پایگاه آموزشی “ایلییسک” برگزار می‌شود.

تمرینات “عقاب دشت- ۲۰۱۵” در دو مرحله برگزار خواهد شد؛ در طول مرحله اول نمایندگان نیروهای مسلح انگلیس آموزش‌های تاکتیکی در سطح گروهان پیاده‌ را آموزش داده و همزمان نیروهای مسلح امریکا آموزش تخصصی کارکنان تیپ و گردان نیروهای مسلح قزاقستان‌ را برای مرحله دوم‌ این رزمایش آماده می‌کنند.

قزبات (گردان حافظ صلح قزاقستان) و قزبریگ، دو گردان نظامی قزاقستان است که در اندازه‌های استاندارد‌های ناتو قرار دارند.

آموزش،

انگلیس و امریکا،

قزاقستان،

نظامی،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed