انگلیس فاسد ترین کشور جهان است

۱۰ جوزا ۱۳۹۵

n00103109-sیک روزنامه‌نگار معروف ایتالیایی نام فاسدترین کشور جهان را افشا کرد که براساس آن انگلیس فاسدترین کشور در جهان انگلیس می باشد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، «روبرتو ساویانو،» روزنامه‌نگار انگلیسی که بیش از یک دهه را به افشا کردن جنایات‌ مافیاهای کشورش اختصاص داده است، اعلام کرد انگلیس فاسدترین کشور جهان است.

ساویانو در جشنواره ادبی «هِی» به مخاطبین گفت: «اگر از شما بپرسم فاسدترین مکان روی کره زمین کجاست، خواهید گفت افغانستان، یونان، نیجریه یا جنوب ایتالیا؛ اما من می‌گویم: انگلیس.»

ایندیپندنت نوشت، آنچه در این کشور فاسد است دیوان سالاری، پولیس یا سیاست نیست، بلکه بازار سرمایه است و مقر 90 درصد صاحبان سرمایه در لندن خارج از کشور است.

ساویانو با متهم کردن دولت اعلام کرد:«جرزی و کیمن -مستعمره‌های انگلیس-  دروازه‌های  دسترسی به اروپا هستند و انگلیس زمینه را برای فساد مالی فراهم می‌کند.» وی همچنین بر این باور است که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا جرایم سازمان‌یافته در این کشور را افزایش می‌دهد.

این روزنامه‌نگار 36 ساله دو اثر معروف به نام‌های «گومورا»  و «صفرصفرصفر» دارد. وی در اثر نخست به افشای اطلاعات درباره امپراتوری مافیایی کامورا پرداخت و از آن زمان (سال 2006) تحت حفاظت پلیس زندگی می‌کند.

۳۶ شاله

انگلیس

خبرنگار

فاسدترین

کشور


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed