انگلیس رسما اتحادیه اروپا را از حمایت ملت یمن منع کرد

۱۹ جدی ۱۳۹۴

211سخنگوی بخش خارجی اتحادیه اروپا فاش ساخت که انگلیس به طور رسمی از موگرینی مسئول سیاست خارجی این اتحادیه خواسته است از هرگونه موضعگیری درباره تجاوز عربستان به یمن خودداری کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، خانم «کترین ری» سخنگوی بخش خارجی اتحادیه اروپا در یک نشست محفلی با جمعی از خبرنگاران در مقر اتحادیه اروپا گفته است، دولت انگلیس به صورت رسمی از اتحادیه اروپا به ویژه خانم موگرینی درخواست نموده از هرگونه موضع گیری علیه تجاوز سعودی به یمن خودداری نماید.

نماینده انگلیس در اتحادیه در جلسه داخلی کمیسیون خارجی اتحادیه اروپا درخواست نموده هیچگونه موضع گیری علیه آل سعود، دال بر تجاوز غیر قانونی یا کشتار غیر نظامیان در مصاحبه مطبوعاتی مسئولین یا در سایت های رسمی اتحادیه نباید منعکس شود.

اروپا،

حمایت ،

عربستان،

منع،

یمن،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed