انگلیس برای 7100 خانواده آسیب دیدگان زلزله کمک می کند

24 نوامبر 2015

  زلزلهمحمد اشرف غنی، رئیس جمهورکشور گفته است که انگلیس به ۷۱۰۰ خانواده آسیب دیدگان زلزله اخیر در افغانستان کمک می کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، امروز سه شنبه (۳ قوس) مراسمی با حضور رئیس جمهور، رئیس اجرایی، سفیر و رئیس اداره کمک های بین المللی انگلیس در ارگ ریاست جمهوری کابل برگزار شد.

رئیس جمهور غنی گفت که کمک انگلیس برای ۷۱۰۰ خانواده که منازل مسکونی شان کاملاْ در اثر زمین لرزه اخیر ویران شده اند، توزیع خواهد شد.

رئیس جمهور ضمن تشکری از کمک بریتانیا به آسیب دیدگان، گفت: وزارت انکشاف دهات از طریق شورا های همبستگی ملی این کمک مالی را از ۶۰ تا ۱۰۰ هزار افغانی به هر خانواده آسیب دیده تحت نظارت وزیر دولت در امور رسیدگی به حالات اضطرار، توزیع خواهد کرد.

رئیس جمهور به مسئولین مربوط دستور داد که از روند توزیع کمک های بریتانیا به زلزله زده گان به رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان گزارش دهند.

در این مراسم دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت گفت که خدمت و کمک به مردم از اولویت های حکومت وحدت ملی است و دولت از اولین لحظات زمین لرزه در مطابقت به امکانات در دست داشته، به آسیب دیده گان مساعدت کرده است.

کمک های حکومت انگلیس شامل پنج میلیون پوند کمک عاجل به زلزله زده گان و بخش دوم ده میلیون پوند مساعدت به منظور تقویت سیستم آبیاری و ارتقای تولیدات زراعتی می باشد.

آسب دیده

انگلیس

زلزله

عبدالله

غنی

کمک


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed