انگشت انتقاد سیگار به سمت کرزی و معاونش

بارزس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) یک بار دیگر از عدم مبارزه جدی با فساد اداری در دوره حامد کرزی انتقال کرده و گفت که دارایی های رئیس جمهور پیشین و معاون دومش تثبیت نشده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در گزارش امروز (اول میزان) سیگار آمده است که اداره عالی مبارزه با فساد افغانستان در زمینه ثبت دارایی های مقامات عالی رتبه حکومت کرزی، ناکام بوده است.

در این گزارش آمده است که دارایی های حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان و کریم خلیلی معاون دوم وی در زمان ریاست جمهوری اش به صورت کامل ثبت نشده است.

سیگار می گوید که فورم ثبت دارایی های کرزی و خلیلی به صورت ناقص و با اشتباهات زیادی خانه پوری شده است و حامد کرزی تنها نام یک بانک آلمانی را به عنوان مرکز نگهداری پول درج کرده است که شماره حساب آن موجود نیست.

در این گزارش جواهراتی به عنوان دارایی شخصی کرزی ثبت شده که تاریخ خریداری و قیمت آن درج نشده است.

فورمه ثبت دارایی کریم خلیلی نیز با مشکلات زیادی روبرو است به شکلی که در این فورمه نوشته شده است «هیچ سرمایه نقدی، دارایی شخصی، موتر، قرضه، فعالیت های غیر وظیفوی و یا مصارف آموزش برای ثبت ندارد.»

تنها یک خانه در فورمه خلیلی ثبت شده که هیچ معلوماتی در مورد قیمت و نحوه خرید آن ذکر نشده است.

اداره عالی مبارزه با فساد افغانستان در سال ۲۰۰۸ از سوی حامد کرزی، برای مبارزه با فساد ایجاد شد و یک بخش عمده مسوولیت آن، ثبت دارایی ‎‌های مقامات بلند پایه‌ دولتی گفته شده بود.

Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.