انکشاف پایدار، نیازمند از بین بردن فقر و جنگ

۶ قوس ۱۳۹۵

اشتراک کننده گان در نشست «حقوق بشر و اهداف توسعه پایدار»، ضمن اینکه جنگ و فقر را دو مانع اصلی برای انکشاف پایدار در کشور عنوان کردند، گفتند که باید همه برای برچیدن این دو مانع، همکار باشند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نشست «حقوق بشر و اهداف توسعه پایدار»، امروز (6قوس) در کابل برگزار شد.

محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در این نشست اظهار داشت که جنگ و فقر از جمله عوامل عمده در ممانعت از انکشاف پایدار در کشور است.

به گفته وی، در صورتی که جامعه جهانی؛ حکومت افغانستان را در راستای برچیدن جنگ و فقر همکاری کند، توسعه پایدار در کشور حکمفرما می شود.

دانش اظهار داشت که مناطقی از کشور که شاهد جنگ و ناامنی هستند، انکشاف کمتر را برخوردار شده اند و در عین حال، این مناطق از سطح پایین سواد نیز بهره می برند، چون مکاتب آنها از بین رفته است.

معاون دوم رئیس جمهور می گوید که اهداف و شاخصه‌ های توسعه پایدار باید در متن راهبردها و پلان ‌های کاری وزارت خانه ‌ها و ادارات دولتی شامل شود.

در عین حال، سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر اظهار داشت که مردم افغانستان در تطبیق پروژه ‌های انکشافی سهیم نیستند و به همین دلیل در حفاظت از پروژه‌ های انکشافی احساس مسوولیت نمی ‌کنند.

وی همچنین خواستار عدالت در پروژه های انکشافی در ولایت های کشور شده و این کار را عاملی برای همکاری و همیاری مردم با دولت دانست.

پایان دادن به فقر و گرسنگی، دسترسی به خدمات صحی، فرصت‌ های برابر آموزشی، تقویت برابری جنسیتی و حمایت از زنان و کودکان، دسترسی به آب پاک صحی، دسترسی به انرژی مناسب و متعادل، اشتغال و پیشرفت از اهداف مهم توسعه پایدار است که در با ۱۷ هدف مشخص در سال ۲۰۱۵ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است.

افغانستان

انکشاف پایدار

جنگ

حقوق بشر

فقر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.