انفجار کابل تلفاتی به دنبال نداشت

۲۵ سرطان ۱۳۹۸

در انفجار ماین کنار جاده ای در حوزه دوازدهم شهر کابل، به کسی آسیب نرسید.

فردوس فرامرز، سخنگوی پولیس کابل به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این رویداد حوالی ساعت شش صبح امروز (25سرطان) در ناحیه ارزان قیمت شهر کابل رخداده است.

به گفته وی، این رویداد برخاسته از انفجار ماین کنار جاده ای بوده که تلفاتی به دنبال نداشته است.

باشنده گان محل نیز می گوید که با صدای انفجار از خواب بیدار شدند.

طالبان مسلح مسوولیت این رویداد را به عهده گرفته و گفته است که انفجار در یک پوسته پولیس رخداده است.

خبرهای مرتبط:

ارزان قیمت

انفجار

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.