انفجار و تیراندازی در مقابل “موسسه نجات کودکان” در شهر جلال آباد

۴ دلو ۱۳۹۶

لحظاتی پیش یک انفجار نیرومند در ناحیه سوم شهر جلال آباد بوقوع پیوسته و هم اکنون تیر اندازی در محل انفجار ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در محلی که این انفجار صورت گرفته است، موسسه نجات کودکان، ریاست امور زنان، ناحیه سوم شاروالی، و هم چنان دفتر ساحوی افغان بیسیم قرار دارد.

تا کنون هدف اصلی این انفجار مشخص نشده اما گفته میشود که در نزدیکی موسسه نجات کودکان (Save the Children) بوقوع پیوسته است.

تاکنون از تلفات و خسارات برخواسته از این انفجار گزارشی در دسترس نیست.

انفجار،

جلال آباد،

نجات کودکان،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.