انفجار فاریاب ۱۴ زخمی برجا گذاشت

انفجار مرگبار در شمال افغانستاندر نتیجه انفجار ماین جاسازی شده در موبایل در بازار شهر میمنه، ۱۴ فرد ملکی به شمول دو زن جراحت برداشت.

سمونوال عبدالمقیم کوهی، سرپرست فرماندهی پولیس فاریاب به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این رویداد حوالی ساعت ۱۰ صبح امروز (۳۰ثور) در بازار شهر میمنه صورت گرفت.

به گفته وی، این انفجار برخاسته از مواد جاسازی شده در یک موبایل همراه بود که فرد حمله کننده با خود حمل می کرد.

کوهی اظهار داشت که در نتیجه این انفجار، ۱۴ فرد ملکی به شمول دو زن مجروح شده اند که به شفاخانه مرکزی انتقال داده شده اند.

سرپرست فرماندهی پولیس فاریاب افزود که وضعیت زخمی های این حادثه قناعت بخش است.

شورشیان طالب تا حال در این رابطه اظهار نظر نکرده اند.