انفجار دو بمب در مربوطات چهارراهی انصاری شهر کابل

Captureهمزمان دو انفجار در مربوطات چهاراهی انصاری در مرکز شهر کابل رخ داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این انفجارها  عصر امروز دوشنبه ( ۲۲ سرطان) در ساحه چهارراهی انصاری در مرکز شهر نو کابل صورت گرفت.

مقام های امنیتی کابل گفته اند ضمن تایید این رویداد ها گفته اند که که در نتیجه آن یک نفر زخمی شده است.

عبدالرحمان رحمانی، فرمانده پولیس کابل گفته است که تا هنوز نوعیت انفجار ها مشخص نشده و بررسی‌ها در این باره جریان دارد.

براساس گزارشها این دو انفجار ناشی از بمب مغناطیسی جاسازی شده در موتر بوده است.

در این رویداد شماری از مغازه ها آسیب دیده و آتش سوزی خفیف نیز صورت گرفت.

تاکنون کسی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته و هدف از این رویداد نیز مشخص نشده است.