انفجار به دروازه ورودی پارلمان افغانستان

لحظات قبل یک انفجار در دروازه ورودی ساختمان پارلمان افغانستان در غرب شهر کابل صورت گرفت.

لحظات قبل یک انفجار در دروازه ورودی ساختمان پارلمان افغانستان در غرب شهر کابل صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این انفجار زمانی رخ داد که قرار بود معصوم ستانکزی به عنوان نامزد وزیر دفاع ملی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی شود.

براساس گزارشها یک عامل انتحاری مواد همراهش را در داخل ساختمان و به دروازه ورودی مجلس نمایندگان منفجر کرده است.

جزئیات بعدا …………….