انفجار به دروازه ورودی پارلمان افغانستان

22 ژوئن 2015

لحظات قبل یک انفجار در دروازه ورودی ساختمان پارلمان افغانستان در غرب شهر کابل صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این انفجار زمانی رخ داد که قرار بود معصوم ستانکزی به عنوان نامزد وزیر دفاع ملی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی شود.

براساس گزارشها یک عامل انتحاری مواد همراهش را در داخل ساختمان و به دروازه ورودی مجلس نمایندگان منفجر کرده است.

جزئیات بعدا …………….

انتحاری

پارلمان

روز قدس در کابل

کابل

مجلس


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed