انرژی برق مورد ضرورت افغانستان۳۰۰ میگاوات تخمین شد

۴ حوت ۱۳۹۲

پنجمین جلسه شورای بین الحکومتی پروژه انتقال برق آسیای میانه به آسیای جنوبی (کاسا یکهزار) به اشتراک وزرای کشور های عضو (تاجکستان، قرغزستان، افغانستان و پاکستان) در واشنگتن ایالت متحده امریکا برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این جلسه عبدالهادی ارغندیوال، وزیر اقتصاد افغانستان، اکلیل حکیمی سفیر کشورمان مقیم واشنگتن، عبدالرزاق صمدی رئیس عمومی برشنا مؤسسه، مصطفی مستور معین وزارت مالیه و وحیدالله ویسی رئیس همکاریهای اقتصادی وزارت امور خارجه اشتراک نموده بودند.

در پنجمین جلسه شورای بین الحکومتی به سطح وزرا، روی پیشرفتهای پروژه ها مطابق به جدول زمانی، ارزیابی شد. ضمن نهایی سازی قیمت ترانزیت برق در هر کیلووات از قلمرو افغانستان به پاکستان که طولانی ترین مسیر انتقال برق را احتوا میکند، قیمت فروش برق از منطقه سنگتوده تاجکستان تا کابل و پشاور، جذب کمکها برای تطبیق پروژه و طرح ایجاد صندوق وجهی برای تنظیم کمکهای مالی، پلان تدارکاتی پروژه و نهایی سازی قرار دادهای تخنیکی و مالی  نیز بحث گردید.

آقای ارغندیوال در بیانیه افتتاحیه خود خطاب به حاضرین گفت:‌ “بعد از سالها  خشونت و انزوای تجارتی، کشورهای منطقه ما امروز ملتفت به ارزشها و باورهای اقتصادی خود شده اند.

او گفت: افغانستان نظر به موقعیت جغرافیایی خود در مرکز وصل همکاریهای اقتصادی میان کشورهای شمال و جنوب، شرق و غرب قرار گرفته است و آماده است تا این فرصتها را به کشورهای همسایه و منطقه محیا نماید. تطبیق موفقانه این پروژه نه تنها برای تأمین انرژی کشورهای ذیدخل همکاری مینماید، بلکه بالای امنیت منطقه و تحول اقتصادی کشورها نیز تأثیر مستقیم دارد”.

دراین مجلس وزرای جمهوری قرغزستان، تاجکستان و پاکستان نیز صحبت نموده و هر یک بالای تعهد کشورهای شان برای تعاون بیشتر در قبال تطبیق پروژه تأکید نمودند و پاکستان که به کمبود جدی انرژی مواجه است، خواهان تکمیل سریع مراحل تطبیق پروژه گردیده و از سکرتریت تقاضا نمود تا روی آماده شدن پروژه به بهره برداری در سال ۲۰۱۷ کار نماید.

بر اساس معلومات بانک جهانی، که سکرتریت این پروژه را به عهده دارد، قیمت مجموعی تطبیق پروژه کاسا یکهزار، در حدود یک میلیارد و شصت میلیون دالر تخمین شده است.

کار روی پروژه کاسا یکهزار در سال ۲۰۰۶ آغاز شده است و ازمهمترین پروژه های منطقه یی آسیای مرکزی و حکومت افغانستان به شمار میرود و از اهمیت بزرگ اقتصادی و سیاسی در منطقه برخوردار است.

در زمان بهره برداری این پروژه در نظر است تا ۱۳۰۰ میگاوات برق تولید شده از کشورهای تاجکستان و قرغزستان به افغانستان و پاکستان صادر گردد.

انرژی برق مورد ضرورت افغانستان از این پروژه حدود ۳۰۰ میگاوات تخمین گردیده است و بقیه ۱۰۰۰ میگاوات آن به پاکستان صادر خواهد شد.

برق وارده از آسیای میانه میتواند برای رفع نیازمندی پاکستان که شدیداً به بحران انرژی مواجه است، خیلی موثر باشد.

مطابق به طرح پلان زمانی سکرتریت شورای بین الحکومتی پروژه کاسا یکهزار، بعد از تکمیل موافقتنامه های اساسی الی اخیر سال ۲۰۱۳، پروژه مذکور تا سال ۲۰۱۷ آماده انتقال انرژی و بهره برداری خواهد شد.

300 میگاوات

افغانستان

امریکا

انرژی

برق

ضرورت

کشورهای منطقه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.