انتقال زائرین افغان از ۲۸ اسد به عربستان سعودی آغاز می شود

33356566-4EB1-48CC-BA34-0678FD580D56_mw1024_s_nسرپرست ریاست عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان گفته است که آمادگی ها جهت اعزام زائرین افغان به حج بیت الله شریف به صورت جدی جریان دارد و انتظار می رود تا ۲۸ ماه اسد روند انتقال زائرین افغان به عربستان سعودی آغاز شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، قرار است امسال نیز زائرین حج بیت الله شریف از سوی شرکت هوایی آریانا به عربستان سعودی منتقل شوند.

اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان نشستی را به منظور بررسی روند انتقال زائرین افغان به عربستان سعودی، در کابل برگزار کرد.

در این نشست حامد ظاهر سرپرست ریاست عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی، محمود شاه حیببی معاون عملیاتی این اداره، نمایندگان وزارت حج و اوقاف، ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت صحت عامه، رییس شرکت هوایی آریانا و  شماری از روئسا و امرین اداره مستقل هوانوردی ملکی شرکت داشتند.

سرپرست ریاست عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی می گوید که روند آمادگی های پروسه حج مستقیماً زیر نظارت رییس جمهور به پیش برده می شود و افزون به کمیته ملی حج، یک کمیته خاص نیز در این زمینه توظیف شده است.

مقام ها در وزارت حج و اوقاف می گویند که پروسه حج نه تنها یک مسوولیت ملی و وطنی است بلکه یک مسوولیت دینی و شرعی نیز می باشد.

رییس حج وزارت حج و اوقاف گفته که امسال تغییرات زیادی در روند انتقال دواطلبان حج از کابل- عربستان به میان آماده است و قرار است برای طی کردن پروسه اداری، این افراد در خیمه های که در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی آماده خواهد شد؛ دعوت شوند.

او از تمام نهادهای مسوول در این زمینه از جمله اداره مستقل هوانوردی ملکی و شرکت هوایی آریانا تقاضای همکاری جدی کرد.

اداره مستقل هوانوردی ملکی از نظر ارائه خدمات در هر چهار میدان هوایی بین المللی کشور آمادگی خود را دارد و پروسه انتقال زائرین افغان به عربستان از اولویت های کاری شان است.

همچنین رئیس شرکت هوایی آریانا گفته که به زودترین فرصت کارهای باقی مانده انجام شده و سر از تاریخ ۲۸ اسد پروسه انتقال داوطلبان حج آغاز می شود.