انتقاد کمیسیون های انتخاباتی از عملکرد یکدیگر

۲۲ ثور ۱۳۹۳

نادر محسنی، سخنگوی كميسيون شكايات انتخاباتی امروز طی کنفرانس خبری گفت: برای كميسيون شكايات انتخاباتی شفافيت و تامين عدالت در بررسی شكايات درج شده مهمتر از فرصتی است كه در تقويم انتخاباتی داده شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در حالی كه كميسيون مستقل انتخابات با انتقاد از كميسيون شكايات انتخاباتی گفته است كه اين نهاد مطابق تقويم انتخاباتی عمل نكرده است؛ اما سخنگوی كميسيون شكايات انتخاباتی می گويد كه اعلام نتيجه بررسی شكايات ها به وقت كافی ضرورت دارد.

آقای محسنی ضمن تاكيد بر رعايت اصل بی طرفی اين كميسيون گفت كه شفافيت در رسيدگی شكايات در اولويت كاری اين اداره قرار دارد.

وی افزود: با تلاش شبانه روزي كميسيون شكايات انتخاباتی تا فردا فيصله نهايی به كميسيون مستقل انتخابات فرستاده شده و اعلام نتايج نهايی به عهده كميسيون انتخابات می باشد.

آقای محسنی تصريح كرد:  ما طی ۶ روز در جريان جلسه علنی رسيدگی به شكايات انتخاباتی، حدود ۹۰۰ مورد شكايت را مورد بررسی قرار داديم.

همچنين آقای محسنی از تمام تحليل گرانی كه در رسانه ها به تحليل می پردازند خواست كه مطابق قانون تحليل شان را انجام داده و ذهن عامه را مغشوش نسازند.

آقای محسنی ضمن انتقاد از كميسيون انتخابات گفت:  كميسيون انتخابات در بسياری از موارد كم كاری داشته. از جمله اعلام احتمال رفتن انتخابات به دور دوم قبل از اعلام نتايج نهايی انتخابات نقض صريح قانون اساسی است.

اين اظهارات در حالی از سوی كميسيون شكايات انتخاباتی مطرح می شود كه چندی قبل مسوولان كميسيون انتخابات از احتمال بسيار قوی رفتن انتخابات به دور دوم خبر داده بودند.

گفته می شود كه تا سه روز ديگر، نتايج نهايی انتخابات اعلام می گردد.

اعلام نتایج،

انتخاباتی،

انتقاد،

کمیسیون های،

یکدیگر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.