انتفاضه سوم اقتصاد اسرائیل را فلج کرده است

1952833_Page__2

بانک مرکزی اسرائیل با انتشار گزارشی خبر داد که انتفاضه سوم و موج حملات با چاقو و تصادف های عمدی با موترها و عملیات‌های متنوع وغیر قابل پیش بینی انفرادی و سازماندهی نشده در ماهه ای اخیر تأثیر بسیار نگران کننده ای بر اقتصاد اسرائیل داشته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به نقل از پایگاه خبری “تل آویو تایمز” به نقل از پایگاه خبری “جروزالم پست” بانک مرکزی اسرائیل در گزارش تفصیلی ماه دسامبر خود آورده است:تأثیر موج درگیری‌ها برفعالیت های اقتصادی اسرائیل، تأثیری عمیق و بسیار نگران کننده بوده و میزان حضور توریست ها در کشور، ۶۵ درصد پایین ‌تر از میانگین دوره ای آن، نسبت به ۹ ماه آغازین سال جاری بوده است.

این گزارش درتحلیل وضعیت اقتصادی اسرائیل می افزاید: این اعتراضات، از دو جنبه بر روی اقتصاد تأثیرگذار بوده؛ کاهش شدید رونق صنعت توریسم و نا‌امنی‌ روانی و نگرانی فراگیر در بین اهالی برای خارج شدن از منزل که این دو تاثیر بسیار نامطلوبی بر اقتصاد کشور داشته است.

بانک مرکزی اسرائیل دراین گزارش اعلام کرد: در ماه اکتبر، شاخص اطمینان مصرف کنندگان در بانک “هپوعالیم” (Hapoalim)، شدیدا کاهش یافته و گزارش اداره مرکزی آمار، کاهش چشمگیری را در این زمینه نشان می دهد.

اما با وجود این شرایط اقتصاد به حرکت در مسیر خود ادامه می‌دهد ولی در صورت تکرار و استمرار این وضعیت اقتصاد ما فلج خواهد شد.