انتخاب هیأت های اداری شوراهای ولایتی

16hote1391eftahya (3)بر اساس برنامه اداره مستقل ارگانهای محل، انتخاب اعضای هیأت های اداری شوراهای ولایتی سراسر کشور، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این انتخابات، صبح امروز (یکشنبه ۲۴عقرب) و به صورت همزمان در مقر شوراهای ولایتی تمام ولایت های کشور برگزار شد.

بر اساس اعلام اداره مستقل ارگانهای محل، در این انتخابات، اعضای شورای ولایتی، رئیس، معاونان و منشی های خود را در یک انتخابات شفاف تعیین می کنند.

این اداره می گوید که تصمیم برای انتخاب اعضای هیآت اداری شوراهای ولایتی، در نشست هفته گذشته با حضور رییس جمهور؛ وزراى امور داخله و دفاع ملى، رییس امنیت ملى، رییس کمیسیون مستقل انتخابات و مقامات ادارۀ مستقل ارگان هاى محلى گرفته شده بود.

گفتنی است که در انتخابات اعضای هیآت اداری شوراهای ولایتی، والی های ولایات نیز حضور داشته و از نزدیک روند انتخابات را نظاره گر بودند.

Author