سرطان ۲۰, ۱۳۹۹

انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها برگزار نخواهد شد

نورستانی 3یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات جمهوری اسلامی افغانستان هشدار داده است که نسبت به غفلت حکومت و نبود بودجه، انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها در سال 1395 برگزار نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این اظهارات رئیی کمیسیون مستقل انتخابات در حالی مطرح شده است که رهبران حکومت وحدت ملی بر آوردن اصلاحات انتخاباتی و آغاز به کار کمیته گزینش تاکید دارند.

آقای نورستانی امروز دوشنبه (24 حوت) در یک نشست خبری با رسانه ها گفت: کمیسیون مستقل انتخابات حدود دو ماه قبل تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ھای ولسوالی ها “۲۴میزان” سال ۱۳۹۵ تعیین و اعلام کرده است.

به گفته وی، با وجود تاکید این کمیسیون به برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراھای ولسوالی ها در ۲۴ میزان سال آینده، اما تا کنون حکومت وحدت ملی برای حمایت از برگزاری بموقع این انتخابات اعلام آمادگی نکرده است.

یوسف نورستانی می گوید: کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان یک نھاد مستقل، بیطرف و قانونی، آماده برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه، سراسری و قابل اعتبار می باشد و برنامه های عملیاتی خویش را با در نظرداشت اعلام تاریخ برگزاری انتخابات در ٢۴ میزان 1395 طرح ریزی نموده است.

اما وی با ابراز تاسف می گوید که حکومت برای تطبیق برنامه های این کمیسیون تا کنون هیچ جواب مثبت نداده است.

او گفت: کمیسیون مستقل انتخابات پس از اعلام تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها از حکومت وحدت ملی درخواست فراهم کردن حداقل ۵۰ درصد بودجه انتخابات کرده بود که تا ۱۵ دلو سال جاری به اختیار این کمیسیون قرار دهد اما چنین نشده است.

با این حال وی هشدار داد در صورت که دولت بودجه انتخابات را در اختیار این کمیسیون قرار ندهد، خطر آن وجود دارد که با گذشت ھر روز، وقت را از دست داده و انتخابات پارلمانی و شوراھای ولسوالی در سال ۱۳۹۵ برگزار نشود.