انتخابات و اصلاحات در بن بست!!

۲۷ دلو ۱۳۹۴

election_result_count

رهبران حکومت وحدت ملی که بعد از یک انتخابات جنجالی، سرشار از فساد و تقلب هر کدام به عنوان رئیس جمهور و رئیس اجراییه تعیین شده و حکومت را تشکیل دادند.

در ابتدای تشکیل حکومتی تحت نام «وحدت ملی»، رهبران این حکومت هرکدام به صورت قاطع تعهد بر اصلاحات اساسی در نظام و کمیسیون های انتخاباتی، مبارزه جدی با فساد، آوردن صلح و صدها وعده دیگر داده بودند.

از آنجایی که انتخابات با حرف و حدیث های فراوان خاتمه یافت؛ اما رهبران حکومت وحدت ملی تاکید زیاد بر آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی داشتند.

این اصل در متن توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی نیز چنین آمده است: «به منظور حصول اطمینان از اینکه انتخابات در آینده افغانستان از اعتبار کامل برخوردار است، نظام انتخاباتی افغانستان (قوانین و نهادهای انتخاباتی) به تغییرات بنیادی نیاز دارد.

رییس جمهور با در نظر گرفتن ماده یکم چهارچوب سیاسی بلافاصله پس از تأسیس حکومت وحدت ملی، کمیسیون خاصی را به هدف اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان طی یک فرمان ایجاد می‌کند.

اعضای کمیسیون خاص با توافق رییس جمهور و رییس اجرایی تعیین میشوند. کمیسیون خاص در مورد پیشرفت کارها به رییس اجرایی گزارشده بوده و کابینه پیشنهادات این کمیسیون را بررسی نموده و اقدامات لازم را برای تطبیق آن روی دست میگیرد.

«لازم به ذکر است که تطبیق اصلاحات انتخاباتی باید قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی در سال 1394 صورت گیرد.»

بنابراین و با توجه به این که مشروعیت حکومت وحدت ملی که بر اساس یک توافق و بدون درنظر گرفتن قانون اساسی تشکیل شده بود، بر رعایت مفاد توافقنامه ابتدایی استوار است، می بایست رهبران نیز بر ایجاد اصلاحات انتخاباتی تاکید و اقدام جدی نمایند.

بعد از مدتی نزدیک به یک سال، کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی به غیرمشروع و بر اساس یک فرمان تقنینی و در زمان رخصتی مجلس ایجاد شد؛ اما با فعالیت دوباره مجلس، نماینده گان این فرمان را با اکثریت آرا رد کرد.

در همین رابطه مریم کوفی، نماینده مردم تخار در مجلس نماینده گان در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه اظهار داشت که نظام فعلی خود بر اساس یک حکومت نامشروع ایجاد شده و کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی نیز مشروعیت ندارد.

اما وی می گوید که انتخابات و نظام آن نیاز جدی به اصلاحات دارد؛ چون انتخابات دوره گذشته یکی از جنجالی ترین و پرتقلب ترین انتخابات در سطح دنیا بود.

بانو کوفی اظهار داشت که برای جلوگیری از وقایع انتخابات گذشته نیاز به اصلاحات جدی است و با شرایط فعلی نمی توان انتظار یک انتخابات شفاف را داشت.

از سویی هم این عضو مجلس می گوید که کش مکش های ایجاد شده بین رهبران حکومت، کمیسیون انتخابات و کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به سود انتخابات نبوده و باید به زودی این مشکلات مرفوع شده و یک سیستم اساسی انتخاباتی ایجاد شود.

وی تاکید می کند که هرچه این مشکلات و تنش ها بیشتر شود، معضل انتخابات آینده بیشتر شده و پیچیده گی های آن نیز به حد غیرمعمول خواهد رسید که حل آن در توان حکومت نخواهد بود.

با این حال، بانو کوفی به رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد نظام انتخاباتی از سوی مجلس اشاره کرده و گفت :«این فرمان به دلیل اینکه غیرقانونی بود از سوی مجلس رد شد.»

در عین حال، فاروق بشر، استاد دانشگاه و آگاه امور سیاسی به خاورمیانه گفت که توافق رهبران برای ایجاد حکومت وحدت ملی، به خواست رهبران نبوده و ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نیز توسط آنها مطرح نشده است.

به گفته وی، هیچ کدام از وعده های ابتدایی رهبران حکومت تا حال عملی نشده و تغییرات و ایجاد اصلاحات در نظام و کمیسیون های انتخاباتی نیز عملی نشده و عملی شدن آن مشکل خواهد بود.

بشر معتقد است که ایجاد و آوردن تغییرات در نظام انتخاباتی با نوعی «بن بست» سیاسی روبرو شده و پیدا کردن راه حل برای آن نیز به یک تفاهم سیاسی بین رهبران نیاز دارد.

به هر حال و با توجه به اینکه خروج از بن بست اصلاحات انتخاباتی نیاز به تعهد سیاسی رهبران داشته و از توان مردم خارج است، بنابراین رهبران حکومت راهی جز پذیرش نظریات همدیگر ندارند و برای تحقق اصلاحات انتخاباتی، عبور از اختلافات سیاسی و رسیدن به نقطه توافق روی اصلاحات انتخاباتی ضروری است.

همچنین در سیاست امروزی که با جوهره و اصل دموکراسی گره خورده، اختلافات نیز نباید به حدی باشد که معنای تفاوت اندیشه ها را از خود دور کرده و مشکلات را بیشتر از پیش کند؛ از سویی هم با یک‌ صدا در سیاست نمی توان به پیش رفت؛ پس بدون تحقق اصلاحات در نظام انتخاباتی،‌ برگزاری انتخابات سالم، شفاف و عادلانه ممکن نخواهد شد و ادامه روند انتخابات گذشته، اعتماد نسبی مردم به حکومت را نیز از بین خواهد برد.

 

اصلاحات

انتخابات

پارلمانی

توافق

خاورمیانه

قانون

قوانین

کمیسیون

مردم

نظارت

نمایندگان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed