انتخابات دور دوم رياست جمهوری، انتخابات نبود، كودتا بود.

۲۹ جوزا ۱۳۹۳

نمايندگان ‌ولايت‌های جنوب كشور طی همايشی اعلام كردند كه در ولايت‌های شان صدها هزار رای تقلبي به نفع اشرف غنی به صندوق‌ها ريخته شده‌است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نمايندگان ولايت‌های غزنی، پكتيا، پكتيكا، خوست و ميدان وردک شام ديروز همايشی را برای محكوم كردن “تقلبات” برگزار كردند.

سران قومی ولايات جنوبی كشور می‌گويند كه “انتخابات دور دوم رياست جمهوری، انتخابات نبود، كودتا بود.”

امان‌الله زدران، رييس همبستگی اقوام پكتيای بزرگ در اين همايش گفت: رنجرهای پوليس از كارت های تقلبي پُر شده و در شماری از مناطق بخش های معارف به دستور مستقيم فاروق وردک وزير معارف دست به تقلب زده‌اند و صندوق ها را پُر از آرای تقلبی كردند.

آقای زدران هشدار داد كه به خاطر صيانت از ارزش های شهدا، مجاهدين و مردم مسلمان افغانستان در برابر مافيای تقلب مبارزه می‌كند و از حق مردم دفاع می كند.

همچنان سخنرانان ديگر اين محفل با زير سوال بردن بی طرفی و غير استقلاليت كميسيون انتخابات می گويند كه ديگر به اين نهاد به عنوان يک نهاد بی طرف و مستقل باور نمی كنند و اعتماد ندارند.

آنان اين انتخابات مملو از تقلب را بر مردم افغانستان تحميلی میدانند و نتايج آن را خطرناک عنوان می كنند و می افزايند كه در چارچوب قانون با آن مبارزه می كنند.

پير سيداسحاق گيلانی، عضو مجلس نمايندگان و از اعضای تيم اصلاحات و همگرايی گفت كه تقلب‌های سازمان‌ يافته در دور دوم انتخابات صورت گرفته است.

آقای گيلانی افزود: اين انتخابات باطل است و ما آن را هيچ صورت قبول نمي كنيم، مگر اينكه در اين مناطق انتخابات مجدد برگزار شود و در غير آنصورت بحرانی ايجاد خواهد شد كه هيچ كسی جلوش را گرفته نتواند.

در همين حال نمايندگانی از ولايت ميدان وردک نيز سطح تقلب ها را بيش از حد تصور دانستند و خطاب به اشرف غنی گفتند: كسانی كه امروز به نفع شما دست به چنين خيانتی می زنند بدون هيچ ترديدی كه فردا نيز با شما بدتر از اين عمل خواهند كرد.

اين درحاليست كه اعضای تيم تحول و تداوم هر نوع دست داشتن در تقلب را رد كرده‌اند.

انتخابات،

ریاست جمهوری،

سران قومی،

کودتا،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.