امکانات درمانی ویژه برای زخمی های داعش در ترکیه

۲۰ ثور ۱۳۹۴

طبق گزارش خبرگزاری ایدین لیک ترکیه؛ مطابق اظهارات یکی از پرستاران بیمارستان “آجی بادام” این بیمارستان در کایسری؛ آن دسته از عناصر داعش که قابل مداوا در بیمارستان های صحرائی نیستند به این بیمارستان منتقل می شوند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به نقل از خبرگزاری ایدین لیک، در این بیمارستان افراد لیبیایی زخمی داعش ، قرنطینه شده و فعالیتهای درمانی ویژه ای برای آنان صورت می گیرد و بعد از بهبودی کامل ، مجددا به مناطق درگیر در عراق و سوریه بازگردانده می شوند.

علی رغم افشای این موضوع در رسانه ه ، دولت ترکیه مداوای افراد فوق را بلامانع و قانونی دانسته و وزیر بهداشت ترکیه نیز با بی تفاوتی تلاش نمود تا با استفاده از واژۀ «بیمار» به جای «زخمی» مساله را مختومه نماید. سفارت لیبی در ترکیه نیز با تایید تابعیت لیبیایی تروریست های زخمی داعش، از اقدام مسئولین امنیتی ترکیه در حمایت از اتباع این کشور تشکر کرده است.

نیروهای داعش تحت نظارت ارتش و مسئولین امنیتی ترکیه از بیمارستانهای ولایت قاضی انتپ خصوصا از بیمارستان هفتادو پنج تخته در محله”آکیول” ولسوالی شاهین بی، به صورت انحصاری استفاده کرده و هتل”هیلتون” کایسری نیز به طور کامل در اختیار تروریستهای داعشی است.

گفته می شود دولت ترکیه با دریافت نفت عراق که توسط داعش به این کشور قاچاق می شود این خدمات را در اختیار آنان قرار می دهد.

بیمارستان ،

داعش،

زخمی های ،

کایسری،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed