امنیت ملی: آدم ربایی یکی از منابع مالی طالبان است

دریاست عمومی امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که یکی از منابع مالی گروه طالبان آدم ربایی و اخذ پول از فامیل های ربوده شده هاست.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ماموران ریاست عمومی امنیت یکی از اعضای گروه شبکه حقانی را به جرم آدم ربایی در شهر گردیز ولایت خوست بازداشت کرده اند.

امنیت ملی با نشر خبرنامه ای اعلام کرد که قادر مشهور به مبارز یک تن از فرماندهان شبکه تروریستی حقانی می باشد و چندی قبل سمیع الله فرزند یار محمد یک تن از افرادش در ولایت پکتیا، نوجوانی را به نام جاوید فرزند سید احمد باشنده از شهر گردیز ربوده و به ولسوالی زرمت انتقال نموده بود.

این شخص در بدل رهائی پسر نو جوان، مبلغ ۵۰۰ هزار دالر امریکائی از فامیلش  مطالبه نموده بود .

در همین حال ماموران ریاست عمومی امنیت ملی در ارتباط به این قضیه “سمیع الله” یک تن از افراد شبکه حقانی از مربوطات شهر گردیز دستگیر نموده اند.

در خبرنامه امنیت ملی آمده است که فرمانده شبکه حقانی بمنظور تمویل مالی گروه های شان دست به اختطاف افراد و اشخاص زده و می خواهند از این طریق پول بدست آورده و در فعالیت های تروریستی از آن استفاده نمایند.