امنیت حرمین شریف در دستان اسرائیلی ها

۱۹ جدی ۱۳۹۴

akrama-sabri.jpg66شیخ عکرمه صبری رئیس شورای عالی اسلامی قدس با اعتراض به دولت عربستان به دلیل سپردن تامین امنیت مراسم حج به شرکت اسرائیلی (G4S) گفت:” این شرکت سال هاست که در سرزمین های اشغالی فعالیت میکند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شیخ صبری در آلمان طی سخنانی در جمع مسلمانان این کشور گفت:«(G4S ) یک شرکت امنیتی است که امنیت زندان هایی که فلسطینیان در آنجا شکنجه می شوند را بر عهده دارد. اینها در واقع به اشغال کمک می کنند و شریک جرم اسرائیلی ها هستند. کسی که به مهاجم کمک می کند خودش هم مهاجم است. چطور عربستان خود را حامی امت اسلامی و عربی می داند و در عین حال شرکت اسرائیلی شکنجه گر فلسطینیان را در مدیریت حج به کار می گیرد. بعید نیست که اسرائیلی ها از طریق این شرکت حادثه ناگوار منا را به وجود آورده باشند».

گفتنی است دفتر مرکزی شرکت امنیتی (G4S) در جده قرار دارد و این شرکت مدیریت پست های ایست و بازرسی در سرزمین های اشغالی را در اختیار دارد و به برخورد با اتباع فلسطینی و بازداشت ایشان اقدام می کند.

همچنین G4S در مدیریت مراکز شکنجه تحت مدیریت ارتش اسرائیل به نام “جالما” و “ماشوبیخ” نیز فعال است. این شرکت همچنین در نصب دیوارهای امنیتی و ساخت سلول های زندان در اسرائیل نقش دارد و اداره سیستم های دوربین و کنترل تلویزیونی زندان های اسرائیل و کنترل لحظه به لحظه محکومین فلسطینی توسط این شرکت انجام می شود.

سیستم های امنیتی و کنترلی زندان های هاشارون – رامونین-(Hasharon (Ramonimو مگیدو(Megido) که محل نگهداری دستگیر شدگان سیاسی فلسطینی می باشد، توسط G4S راه اندازی شده است.

اتباع،

اسرائیلی ها،

امنیتی،

حادثه

حرمین،

شرکت ،

ناگوار،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed