امنیت، پشت دیوارهای کانکریتی

۱۶ قوس ۱۳۹۵

افغانستان از سالها به این سو با ناامنی و جنگ همراه بوده و مردم آن نیز با بوی دود و باروت؛ زنده گی کرده، بزرگ شده و شماری نیز در این راه جان شان را از دست داده و یا معلول و معیوب شده اند.

متاسفانه این جنگ و نابسامانی آن، بیشتر اقشار ضعیف و پایین جامعه را هدف قرار داده و سرمایه داران، زورمندان، مقام های حکومتی، نماینده گان شورای ملی، فرمانده هان جهادی از این امر مستثنی بوده و امنیت شان برقرار بوده است.

در سال های اخیر (بعد از طالبان مسلح)، امنیت مقام های امنیتی پشت دیوارها رفته و از این طریق تامین شده است و هر کدام از افراد نامبرده شده، با صرف هزینه های بالا، به پشت دیوارهای کانکریتی پناه می برند.

نمونه های بارز این نمونه از تامین امنیت به وضوح در شهر کابل به عنوان پایتخت افغانستان دیده می شود که تمام مقام ها به ویژه مقام های امنیتی، امنیت خانه و ادارات شان را به دیوارهای کانکریتی سپرده اند.

این روند بعد از حملات اخیر بر دانشگاه امریکایی افغانستان، تعمیر سابق شورای ملی و چند حمله دیگر، بیش از گذشته افزایش یافت و حتی مکان های اجتماعی و تفریحی نیز به این روند اضافه شدند.

به تازه گی اطراف قصر دارالامان که پیش از این برای عموم مردم باز بوده و همه آزادانه در آن رفت و آمد داشتند و صبح ها نیز به ورزش می پرداختند؛ اما حالا با کارگذاری دیوارهای شش متره کانکریتی، از دید مردم پنهان شده و مرز عبور و مرور آن نیز بر مردم بسته شده است.

استفاده از دیوارهای کانکریتی تنها در بخش دارالامان کابل به اندازی است که دیگر دیوارهای کوتاه از دید پنهان شده و جالب این است که قیمت هر دیوار یک متره کانکریتی در بازار کابل نزدیک به 1500 دالر است و برای تامین امنیت یک اداره، مصرف هنگفتی صرف تهیه این دیوارها می شود.

پایتخت نشینان از این روند نگران هستند.

احسان یکتن از باشنده گان افشار دارالامان به خاورمیانه گفت :«اگر امنیت پشت دیوارهای کانکریتی است، مردم عادی باید چطور امنیت خود را بگیرند؟»

به گفته وی، مقام های امنیتی خودشان پشت دیوارهای کانکریتی پنهان شده و به فکر تامین امنیت برای مردم عادی نیستند و به همین خاطر بیشتر تلفات در حملات مخالفان، مردم عادی هستند.

الحاقیه پارلمان

تمنا که در نزدیکی تعمیر الحاقیه مجلس نماینده گان و دانشگاه امریکایی افغانستان زنده گی می کند، در گفتگو با خاورمیانه اظهار داشت که دیگر از پیاده روها استفاده نمی توانند و برای عبور و مرور باید از کنار سرک عمومی رفت و آمد کنند.

این بانو افزود که بعد از چند حمله بر دانشگاه امریکایی، تعمیر این دانشگاه به پشت دیوارهای کانکریتی پناه برده و پیاده رو را از مردم عادی گرفته است و این روند در تعمیر جدید آن نیز اعمال شده است.

وی اظهار داشت :«تعمیر الحاقیه پارلمان، نیمی از سرک فرعی را با دیوارهای کانکریتی بسته است و مردم باید برای رفتن به یک طرف دیگر، خیلی راه بروند تا دیوارها خلاص شود.»

دیگر باشنده گان شهر کابل نیز از این روند مشکلات زیادی دارند که نمونه بارز آن باشنده گان سرک سناتوریم هستند که به خاطر مسدود شدن راه مواصلاتی به سرک پل سوخته ـ دارالامان، مجبور هستند راه زیادی را بپیمایند.

این راه توسط اداره دادستانی کل است که به صورت کامل بر روی مردم عادی بسته شده است و مردم باید برای رسیدن به سرک سناتوریم از مسیر دارالامان ـ دهمزنگ استفاده کنند.

به مانند سرک سناتوریم، سرک های دیگری نیز در شهر کابل هستند که از سوی اداره های دولتی و یا خارجی بسته شده و در این بین مشکلات مردم در نظر گرفته نشده است و مردم به ناچاری باید از دیگر راه ها استفاده کرده و مشکلات را تحمل کنند.

 

امنیت

دیوارهای کانکریتی

قصر دارالامان

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

1 Comment