امضای 2 توافقنامه مالی میان افغانستان و جاپان

۲۲ حوت ۱۳۹۲

کشور جاپان دو توافقنامه کمک مالی و همکاری را به ارزش 37.9 میلیون دالر با وزارت امورخارجه افغانستان در کابل امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این توافقمنامه میان ارشاد احمدی معین سیاسی وزارت امور خارجه و هیروشی تاکاهاشی سفیر جاپان مقیم کابل، به امضاء رسید.

توافقنامه اولی کمک نقدی 35 میلیون دالری غیر پروژه وی مساعدت جاپان برای دولت افغانستان را احتوا میکند.

توافقنامه دومی حاوی کمک وسایل حفظ و مراقبت فرودگاه بین المللی کابل و میدان هوایی محلی بامیان به ارزش 2.9 میلیون دالر امریکایی میباشد که در چارچوب مساعدت های بلاعوض کشور جاپان به افغانستان صورت میگیرد.

در ملاقاتی که آقای ارشاد احمدی معین سیاسی قبل از امضای این توافقنامه ها با سفیر جاپان داشت از مساعدت های آنکشور در امر بازسازی افغانستان طی سیزده سال اخیر، اظهار قدردانی نمود.

همچنین سفیر جاپان مقیم کابل از ادامه کمک های کشورش با مردم افغانستان اطمینان داد.

35 ملیوین

افغانستان

بازسازی

جاپان

دالر

کمک


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.