امضای سه تفاهمنامه همکاری میان افغانستان و قزاقستان

غنی قزاقستان 28 عقربمحمد اشرف غنی با نور سلطان نظربایف روسای افغانستان و قزاقستان در شهر آستانه پایتخت قزاقستان دیدار کردند و سه سند همکاری در بخش های مبارزه با فساد اداری، حکومتداری و دیپلماسی و همچنان خریداری گندم میان دو کشور به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس جمهور افغانستان بنابر دعوت رسمی نور سلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان، برای سفر رسمی دو روزه  شام روز پنجشنبه در راس یک هیات عالی رتبه دولتی عازم آستانه پایتخت آن کشور شد.

در این سفر روسای  جمهور هر دو کشور وضعیت کنونی و آینده پیشرفت همکاری ها میان جمهوری قزاقستان و جمهوری اسلامی افغانستان را مورد بحث قرار دادند .

نورسلطان نظرباییف رئیس جمهوری قزاقستان بر گسترش  همکاری میان هر دو کشور در عرصه های اقتصادی، سیاسی و امنیت جهانی تاکید نمود. قزاقستان از استقرار صلح و ثبات هرچه سریع  در افغانستان حمایت مینماید  و در چهارچوب همکاری متقابل دوجانبه و چند جانبه در این عرصه  کمک خواهد کرد.

قزاقستان از تلاش حکومت وحدت ملی افغانستان به منظور پیشرفت موفقانه پروسه صلح فراگیر و شفاف ، مبتنی بر رعایت قانون اساسی کشور و تلاش مردم افغانستان برای صلح   پایدار ، حمایت مینماید.

طرفین خاطر نشان نمودند که آستانه و کابل روی مسایل بین المللی تفاهم کامل  دارند.

رئیس جمهوری قزاقستان از رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بخاطر حمایت از نامزدی جمهوری قزاقستان برای عضویت غیر دایمی در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای سال های ۲۰۱۷  و ۲۰۱۸ اظهار سپاس و امتنان نمود. همچنان جانب افغانستان از ابتکار قزاقستان  برای ایجاد سازمان اسلامی امنیت غذایی حمایت نمود وابراز  آمادگی  نمود   تا روند تصویب آن تسریع گردد.

همچنین محمد اشرف غنی از رئیس جمهوری قزاقستان بخاطر کمک های اقتصادی مفید برای افغانستان و مردم این کشور، به ویژه از کمک های بشردوستانه دوامدار این کشور برای متضررین حوادث طبیعی در افغانستان و از تخصیص کمک مالی برای اعمار زیربناها در ولایات سمنگان، بامیان و غیره سپاس و امتنان نمود.

رئیس جمهوری کشورمان از رئیس جمهور قزاقستان بخاطر عملی سازی برنامه آموزشی برای مردم افغانستان که از سال ۲۰۱۰ آغاز گردیده و در چارچوب آن حدود ۹۰۰ محصل افغان در رشته های مختلف مصروف آموزش هستند، بطور اخص تشکری نمود. با در نظر داشت موثریت این برنامه جانب افغانستان از جانب قزاقستان درخواست نمود تا این برنامه تمدید گردد .

روسای هر دو کشور نگرانی متقابل شانرا بخاطر تهدیدات امنیتی موجود در مناطق سرحدی آسیای مرکزی و افغانستان به  دلیل  افزایش فعالیت های گروه های تروریستی بین المللی  منجمله  داعش ابراز داشتند.

طرفین از مقابله موفقانه قوای امنیتی ملی افغانستان در برابر افراطیون مسلح استقبال نمودند و موافقه کردند تا همکاری متقابل ارگان های با صلاحیت دو کشور در مبارزه مشترک با تروریزم بین المللی، افرا ط گرائی و مواد مخدر تشدید گردد .

روسای جمهور بر  موثریت  فعالیت کمیسیون مشترک بین الحکومتی میان افغانستان و قزاقستان در عرصه همکاری های تجارتی و اقتصادی تاکید نمودند. قرار است اجلاس بعدی آن در سال ۲۰۱۶ در شهر کابل برگزار گردد.

رئیس جمهور محمد اشرف غنی از کمپنی های قزاقستانی دعوت نمود تا در داوطلبی ها برای ساخت راه آهن، جاده ها، احداث لین های برق و سایر پروژه های ملکی در افغانستان اشتراک نمایند.  افغانستان برای اشتراک کمپنی های قزاقستانی در پروژه های اقتصادی کمک خواهد کرد.

طرفین آمادگی شانرا بخاطر کمک  برای استفاده حداکثر از مسیر های جدید ترانسپورتی بخاطر انتقال و تبادل کالا های تجارتی از جمهوری قزاقستان به افغانستان  و برعکس با در نظرداشت افتتاح راه آهن «قزاقستان-ترکمنستان-ایران» و راه آهن در حال اعمار «ترکمنستان-افغانستان» ابراز داشتند.

هردو کشور باور دارند که ا مضای توافقنامه ترانزیتی با کشور های که در مسیر دو کشور قرار دارد با اهمیت میباشد.

روسای جمهور هر دو کشور بر اهمیت الحاق هر چه زود تر افغانستان به موافقتنامه ایجاد مرکز منطقه ای حالات اضطراری و کاهش خطرات حوادث طبیعی در شهر آلماتی، تاکید ورزیدند.

کابل از آمادگی خویش بخاطر تسریع روند طی مراحل داخلی اطمینان داد و خاطر نشان ساخت که بعد از ختم این پروسه، نماینده دایمی خود را برای کار به این مرکز خواهد فرستاد.

در جریان سفر رسمی رئیس افغانستان سه سند همکاری در بخش های مبارزه با فساد اداری، حکومتداری و دیپلماسی و همچنان خریداری گندم میان دو کشور به امضأ رسید.

رئیس جمهور افغانستان از مهمان نوازی مردم و حکومت قزاقستان اظهار امتنان نموده و از نور سلطان نظر بایف دعوت  بعمل آورد تا در یک فرصت مناسب از افغانستان دیدار رسمی انجام دهند که از جانب ایشان پذیرفته شد و تاریخ سفر از مجرای دیپلوماتیک تعیین  می گردد.

گفتنی است که در این آقای غنی را وزیر امور خارجه، وزیر زراعت و مالداری، وزیر اطلاعات و فرهنگ، رئیس عمومی امنیت ملی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، مشاور رئیس جمهور در امور آسیای میانه، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث و رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری همراهی کردند.