امضای توافقنامه همکاری میان وزارت خارجه افغانستان و تاجیکستان

۱۹ جوزا ۱۳۹۴

وزرای امور خارجه افغانستان و تاجیکستان یک توفقنامه همکاری را در سطح وزارت خارجه دو کشور در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این توفقنامه همکاری در جریان سفر رسمی وزیر امور خارجه کشورمان به ریاست دکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در تاجیکستان به امضا رسید.

این توافقنامه میان صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان و سراج الدین اصلوف وزیر امور خارجه تاجکستان، در حضور رییس اجرایی دولت افغانستان و قاهر رسولزاده صدراعظم پتاجکستان به امضا رسیده است.

بر بنیاد این توافقنامه، دو کشور در سطوح مختلف دیپلوماتیک تا سطح وزرای امور خارجه، به هدف همآهنگی بیشتر برای تطبیق برنامه های دارای اولویت در روابط و همکاری های دو جانبه منجمله همکاری های فرهنگی، اقتصادی، تجارت ترانزیت، همکاری های منطقه یی و تشریک مساعی در مبارزه با تهدید های مشترک امنیتی مانند تروریسم، افراط گرایی، جنایات سازمان یافته فراملی و مواد مخدر، به گونه منظم، گفتگو و همکاری خواهند کرد.

این توافقنامه، طی پنج ساله آنیده وزارت های امور خارجه افغانستان و تاجکستان را موظف ساخته است تا در راستای آموزش، تبادل تجارب و ارتقای ظرفیت تخصصی کادرهای دیپلوماتیک همکاری نمایند.

افغانستان

تاجیکستان

ربانی

صلاح الدین


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed