امضای تفاهمنامه همکاری میان افغانستان و سازمان شانگهای

وزارت امور خارجه افغانستان و مسئول بخش منطقه یی ضد تروریستی سازمان همکاری های شانگهای، یک تفاهمنامه همکاری را در کابل امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این تفاهم نامه میان حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه و “ژانگ شیفینگ” مسئول ساختارمنطقه یی ضد تروریستی سازمان شانگهای، عصر روز سه شنبه (۲۹ ثور) امضا شد.

معین سیاسی وزارت امورخارجه کشورمان ، نقش سازمان همکاری های شانگهای در ایجاد ثبات و امنیت افغانستان و منطقه را مهم دانسته و امضای تفاهمنامه همکاری میان افغانستان و آن سازمان را گامی مهمی در جهت همکاری های بیشتر میان افغانستان و سازمان همکاری های شانکهای خواند.

وی ابراز امیدواری کرد که افغانستان در آینده به عنوان عضو کامل سازمان همکاری شانگهای پذیرفته شود.

هردو جانب در خصوص جلوگیری، تشخیص و محو تروریسم و مبارزه با سازمان های تروریستی، بحث و تبادل نظر نمودند.

آنان تروریسم را چالش عمده در منطقه دانسته و بر همکاری های منطقه یی و تبادل معلومات در امر مبارزه با افراط گرایی و تروریسم تأکید کردند.