امضای تفاهمنامه انتقال پول از طریق موبایل در ادارات پستی

13 اکتبر 2013

شرکت مخابراتی روشن و ریاست افغان پست قرار داد همکاری انتقال پول از طریق مبایل را امروز (یک شنبه 21 میزان) در کابل به امضا رسانیدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، خانم شیرین رحمانی رییس منابع بشری شرکت مخابراتی روشن میگوید که پس از این در 19 پسته خانه شهرکابل عرضه خدمات ام پیسه به همکاری ریاست افغان پست برای شهریان کابل به فعالیت آغاز میکند.

به گفته وی این همکاری برای شش ماه به شکل امتحانی قرار داد شده است ودر صورتیکه نتایج پیش بینی شده بدست آید در سراسر کشور ترویج خواهد شد.

وی می افزاید« شرکت مخابراتی روشن در سال 2008 به حیث اولین عرضه کننده خدمات پولی از طریق مبایل خدمات ام پیسه را آغاز کرد وتا کنون پیشرفتهای خوبی داشته است، یکی از این پیشرفت ها توزیع معاش برای پولیس وسایر ارگان های  دولتی ماهانه به ارزش 6 میلیون دالر ازطریق ام پیسه میباشد».

به گفته اوشرکت روشن با شورای مهاجرین ناروی، اکشن اید وافغان اید نیز از طریق ام پیسه دارای همکاری میباشد و پرداخت شمار زیاد از قرضه های کوچک خانم ها نیز توسط ام پیسه صورت میگیرد.

به قول او همچنان ام پیسه در پرداخت برخی از بل های دولتی وشرکت های خدماتی نیز دسترسی کافی دارد.

درهمین حال آقای احمد وحید ویس رییس افغان پست قرار داد میان افغان پست وشرکت روشن را در بهبود امور شهروندان وماموران دولتی یک قدم نیک تعریف کرده دارای اهمیت میخواند.

وی اضافه میدارد« آماده گی ها برای فعالیت ام پیسه در 19 پسته خانه شهرکابل گرفته شده، مقدار از پول به شکل الکترونیکی به پسته خانه ها منتقل شده وانشا الله پس از عید خدمات ام پیسه در این پسته خانه ها قابل دسترس میباشد».

به گفته وی انتقال فزیکی پول نیز شامل خدمات ام پیسه از طریق پسته خانه ها میباشد.

وی تاکید میدارد که افغان پست با داشتن 464 پسته خانه در سراسر افغانستان خدمات پستی معیاری وسریع را با محرمیت کامل انجام میدهد.

پست

روشن

عقد قرار داد

مخابرات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.