امضای تفاهمنامه استخباراتی بین افغانستان و پاکستان

امنیت ملی افغانستان و سازمان استخبارات پاکستان برای مبارزه با تروریزم و همکاری در بخش استخباراتی تفاهمنامه امضا کرده‌اند.

امنیت ملی افغانستان و سازمان استخبارات پاکستان برای مبارزه با تروریزم و همکاری در بخش استخباراتی تفاهمنامه امضا کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، بر اساس این تفاهمنامه، استخبارات پاکستان نیروهای امنیت ملی را در بخش‌های آموزش و تجهیز کمک خواهد کرد.

تفاهمنامه یاد شده سه روز پیش بین افغانستان و پاکستان در کابل امضا شده است.

این تفاهمنامه درحالی امضا شد که مقام‌های دولتی در چند سال اخیر سازمان استخبارات پاکستان را حامی اصلی طالبان عنوان کرده بود.

حامد کرزی رییس جمهور پیشین گفته بود که لانه‌های تروریزم در پاکستان از حمایت استخبارات این کشور برخوردار است.

اما با روی کار آمدن حکومت حدت ملی، رییس جمهور غنی دو بار به پاکستان رفت و برعکس، چند بار مقام‌های ارشد پاکستان برای بهبود روابط و مبارزه با تروریزم به کابل آمده‌اند.

حال دو طرف ظاهراً از همکاری شان برای مبارزه با تروریزم ابراز خوشبینی کرده‌اند.

اجمل عبید عابدی، سخنگوی ریاست جمهوری امضای تفاهمنامه بین امینت ملی و استخبارات پاکستان را برای مبارزه با تروریزم یک نیاز دانسته است.

به گفته او، تمرکز این تفاهمنامه بیشتر روی مبارزه مشترک افغانستان و پاکستان با تروریزم خواهد بود.

عابدی در ادامه می‌گوید که افغانستان و پاکستان از تهدیدات مشترک امنیتی رنج می‌برند و مقام‌های هر دو کشور این را درک کرده‌اند.

اخیراً نواز شریف، نخست وزیر پاکستان در سفرش به کابل افغانستان را خانه دوم خود خواند و گفت، کشورش برای برقراری صلح و ثبات با افغانستان تا حد توان همکاری خواهد کرد.