امریکا در تلاش خروج از افغانستان قبل از سال ۲۰۱۴

به بنیاد یک گزارش که در سایت نیویارک تایمز امروز  به نشر رسیده، امریکائی ها روی خروج کامل نیروهای شان از افغانستان فکر می کنند.

به گزارش  خبر گزاری خاور میانه  به نقل از  نیویارک تایمز  این گزینه که نیویارک تایمز آنرا «گزینهء صفر» خوانده است، پس از آن مورد توجه قرار گرفت که رئیس جمهور اوباما و حامدکرزی در یک کنفرانس ویدئوئی با هم صحبت کردند و این صحبت با خشم دو طرف به پایان رسید.

به گزارش نیویارک تایمز صحبت اوباما و کرزی در مورد دفتر طالبان در قطر بود که یک ماه قبل به خواست امریکا و طالبان در قطر گشایش یافت اما با مخالفت حکومت افغانستان مواجه شد.

در صحبت میان اوباما و کرزی، رئیس جمهور افغانستان از امریکا به این دلیل که جانب دشمنان افغانستان را گرفته است، انتقاد نمود.

طبق این گزارش، پنتاگون روی خروج زود هنگام از افغانستان نیز کار می کنند تا نیروهایش را قبل از موعد مقرر از افغانستان خارج سازد.

نیویارک تایمز در گزارش خود به این مسئله اشاره دارد که از قبل نیز «گزینهء صفر» بعنوان یک گزینهء احتمالی در میان سایر گزینه ها در مورد افغانستان از جانب امریکا رد نشده بود اما هیچگاه این مسئله بصورت جدی مورد ارزیابی قرار نگرفته بود.

روزنامهء نیویارک تایمز از جمله روزنامه هائی است که با قصر سفید و پنتاگون رابطهء نزدیک دارد.

 نشر این گزارش از جانب این روزنامه نشان میدهد که امریکائی ها بخاطر مخالفت حامدکرزی با بازشدن دفتر قطر، از رسیدن به صلح در افغانستان تا پایان سال ۲۰۱۴ مایوس شده اند.

از جانب دیگر این گزارش می تواند به هدف تحت فشار قرار دادن کرزی به امضای قرار داد امنیتی با امریکا و نیز قبول دفتر قطر با شرایط طالبان از جانب حکومت افغانستان باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.