امریکا درباره رهایی ۹ زندانی طالب به افغانستان توضیح بدهد

جلسه شورای امنیت ملی افغانستان به ریاست حامد کرزی از امریکا خواست که در باره چگونگی رهایی ۹ تن از زندانیان طالب پاکستانی از زندان بگرام، به دولت افغانستان توضیحات ارایه کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، امریکایی ها ۹ تن از زنداینان طالب پاکستانی را در زندان بگرام افغانستان رها کرده و گفته می شود این زندانیان از رهبران طالبان پاکستانی می باشند که توسط امریکایی ها در بگرام زندانی شده بودند.

در این جلسه، شورای امنیت ملی افغانستان در مورد سپردن زندانیان پاکستانی از زندان بگرام توسط امریکا به جانب پاکستان نگرانی شدید خود را اعلام کرد.

شورای امنیت ملی این تصمیم ایالات متحده امریکا را با درنظرداشت وضعیت کنونی ای که اتباع پاکستان عملاً در صفوف جنگ طالبان قرار داشته، آنرا رهبری کرده و اعمال تروریستی را علیه مردم افغانستان انجام میدهند، مورد نگرانی شدید دانست.

جلسه شورای امنیت ملی با توجه به اسناد و شواهدی که قبلا از جانب حکومت افغانستان مبنی بر حضور گسترده اتباع پاکستانی در رهبری جنگ در افغانستان ارائه شده است، در مورد اینکه چرا امریکا این تصمیم را در چنین زمانی اتخاذ کرده است، از مقامات این کشور خواهان آوردن روشنی در زمینه شد.

همچنان در مورد گزارش منتشرهء سر مفتش خاص ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) مبنی بر ناپدید شدن هزاران میل اسلحه، وسایط و تخنیک کمک شده نیرو های خارجی در افغانستان بحث صورت گرفت.

وزیر دفاع ملی ضمن ارائه گزارش خاطر نشان کرد که آن وزارت فقط از روند اکمال اسلحه، وسایط، تخنیک و تجهیزات که طی سال گذشته به اردوی ملی مساعدت شده آگاهی کامل داشته و در زمینه ارائه حسابدهی آن پاسخگو می باشد.

شورای امنیت ملی پس از توضیحات وزرای بخش امنیتی، یک بار دیگر به وزارت های دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی دستور تا هرچه عاجل موجودی عمومی تمام اسلحه، وسایط، تجهیزات و تخنیک مساعدت شده ای نیرو های خارجی به نهاد های یاد شده را انجام داده و پس از موجودی، موقف رسمی افغانستان را در قبال گزارش نشر شده، اعلام نماید.

 

Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.