امریکا تیل و اکمالات ارتش وپولیس ملی افغانستان راقطع کرد

1 دسامبر 2013

ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه خبری از قطع تیل و اکمالات حمایوی ارتش ملی و پولیس ملی کشور توسط امریکایی ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزرای دفاع و داخله کشور در جلسه شورای امنیت ملی در ارگ ریاست جمهوری گفته اند که ایالات متحد امریکا تیل و اکمالات که قبلا برای نیروهای ارتش و پولیس ملی فراهم می کرد هم اکنون این کمک ها را قطع کرده است.

براساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، جلسه شورای امنیت ملی افغانستان امروز(یکشنبه 10قوس) به ریاست حامد کرزی رئیس جمهوری کشورمان در ارگ برگزارشد.

دراین جلسه، وزیر دفاع و امور داخله کشور در مورد قطع تیل و اکمالات از جانب ایالات متحده امریکا بر اردو ملی و پولیس ملی در دو سه مورد خبر داده تاکید کردند این امر در برخی از جزوتامهای ارتش و پولیس صورت گرفته است.

وزرای دفاع و داخله کشورمان قطع تیل و اکمالات ارتش و پولیس ملی را از جانب ایالات متحده امریکا یک برخلاف تعهدات قبلی امریکا عنوان کردند.

آنها تاکید کردند که در نتیجه قطع شدن تیل و خدمات حمایوی در موارد یادشده، بر این دو وزارتخانه در پیشبرد امور جزوتامهای مذکور سکتگی رونما گردیده است.

شورای امنیت ملی با استماع گزارش وزرای دفاع ملی و امور داخله به اتفاق این عمل نیروهای امریکا و ناتو را خلاف تعهدات قبلی و روحیهء همکاری قلمداد نمود.

مجلس شورای امنیت ملی کشور به این نتیجه رسید که قطع نمودن تیل و خدمات حمایوی بر اردو و پولیس ملی افغانستان منحیث وسیلهء فشار از جانب ایالات متحده امریکا مورد استفاده قرار میگیرد تا افغانستان با چشم پوشی از شرایط خویش، قرارداد امنیتی را با امریکا امضا کند.

شورای امنیت ملی خاطر نشان کرد که لویه جرگه مشورتی با تائید قرارداد امنیتی نشان داد که مردم افغانستان به امید دست یافتن به امنیت وصلح این قرارداد را میخواهند اما این رابطه فقط از طریق همکاری میتواند به نتیجه برسد، نه به واسطه اعمال فشار و ایجاد وابستگی.

همچنان در جلسه شورای امنیت ملی دگر جنرال محمد دوران معاون لوی درستیز در امور قوای هوائی کشور در مورد انواع طیارات ترانسپورتی برای خریداری به قوای هوایي کشور گزارش داد و شورا فیصله نمود تا از یک نوع طیارات، سه بال  برای قوای هوائی افغانستان خریداری گردد.

ارتش

اکمالات

امریکا

پولیس

جلسه شورای امنیت ملی

قطع تل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.