امریکا از پروسه صلح به رهبری افغانستان حمایت می کند

ریچارد اولسن، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور افغانستان و پاکستانریچارد اولسن، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور افغانستان و پاکستان گفته است که کشورش از پروسه صلح به رهبری خود افغانها کاملا حمایت می کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان و پاکستان، این اظهارات را در دیدار با رئیس جمهور غنی در کابل بیان کرده است.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، ریچارد اولسن که گفت که در گفتگو های چهار جانبه افغانستان، پاکستان، چین و امریکا در اسلام آباد از کشورش نمایندگی می کرد در رابطه به پیشرفت های نشست مذکور به رئیس جمهور معلومات داد.

وی گفت که ایالات متحده امریکا از پروسه صلح به رهبری افغانستان، حمایت کامل می کند و خاطر نشان نمود که کشورش از هیچگونه تلاش در راستای تامین صلح پایدار در افغانستان دریغ نخواهند کرد.

با این حال رئیس جمهور غنی ضمن قدردانی از کمک و همکاری های ایالات متحده امریکا در عرصه های مختلف، از حمایت آن کشور از پروسه صلح تحت رهبری افغانسان تشکری کرد و نقش نظارتی امریکا و چین را در این زمینه، مهم دانست.

رئیس جمهور تامین صلح پایدار و باعزت را هدف اساسی مردم افغانستان دانسته گفت که تروریزم برای افغانستان، پاکستان و تمام منطقه و جهان یک تهدید مشترک است. وی بر مبارزه مشترک و صادقانه بخاطر از بین بردن این خطر تاکید کرد.