امرخیل به نفع اشرف غنی تقلب کرد اما بجای نرسید

۲۵ جوزا ۱۳۹۳

فرمانده پولیس کابل از جلوگیری تقلب گسترده به نفع داکتر اشرف غنی احمدزی از کاندیدای ریاست جمهوری توسط ضیاالحق امرخیل رئیس دارالانشا کمیسیون مستقل انتخابات خبرداد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، جنرال محمد ظاهر فرمانده پولیس کابل میگوید: امرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات را درچند مورد تقلب، باثبوت گرفتارکردیم، اما او از زورکارگرفته حتابالای پولیس ملی شلیک کرده است.

براساس گزارش ها آقای امرخیل روز شنبه ۲۴جوزا با پایان رای‌گیری، یک موتر باربری که پر از صندوق‌ و برگه‌های رای‌دهی و مواد انتخاباتی بوده در تلاش انتقال آن را به جایی بوده که توسط پولیس شناسایی و از بردن آن در مگان نامعلوم جلوگیری کرده است.

جنرال ظاهرنیز گفته است که راپور پلان تقلب امرخیل ازقبل برای ما رسیده بود، مابه اساس گذارش های واصله، عملیات خودرا موفقانه انجام دادیم.

این درحالیست که اردوی ملی نیزتعدادی ازتقلبکاران را همراه با 15000 اوراق رای که در صندوق ها به نفع اشرف غنی احمدزی انداخته شده، درولسوالی برمل ولایت پکتیکا دستگیرنمودند.

افغانستان

امرخیل

انتخابات

پولیس

تقلب

رئیس


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.