اسد ۲۲, ۱۳۹۹

الکترونیکی شدن سیستم عواید شهرداری کابل

kabygیک روز پس از ممنوع الخروج شدن ۱۱۰ کارمند شهرداری کابل، این اداره سیستم عواید و صدور جوازنامه خود را به صورت الکترونیکی انکشاف داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، تفاهم نامه ایجاد این سیستم امروز (۲۹سرطان) بین مقام های شهرداری کابل و نهاد دموکراسی انترنشنل و به کمک مالی اداره انکشاف بین المللی امریکا امضا شد.

عبدالله حبیب زی، سرپرست شهرداری کابل در مراسم امضای این تفاهم نامه اظهار داشت که تفاهم نامه به هدف بهبود روند کاری این اداره و به منظور مبارزه با فساد اداری و حکومت داری خوب به امضا رسیده است.

به گفته وی، انتظار می رود که بعد از تطبیق این پروژه، تغییرات چشمگیری در سیستم های کاری شهرداری بوجود بیاید.

حبیب زی اظهار داشت که شهرداری کابل به عنوان یک مرجع بزرگ خدماتی، تطبیق پلانهای شهری، انکشافی و ارائه دهنده خدمات بهتر وظیفه سنگین دارد؛ اما موجودیت سیستمهای کهنه اداری مانع بهبود این روند بوده است.

سرپرست شهرداری کابل معتقد است که با این سیستم، شیوه های پیچیده و مغلق اداری برچیده شده و پروسه های کاری آسان تر خواهد شد.

از سویی هم منبع تاکید کرد که با تطبیق این سیستم در کنار اینکه پروسه تسهیل می یابد، قوانین نیز به صورت منظم و کامل تطبیق می شوند.

هرچند شهرداری کابل برای جلوگیری از فساد در این اداره از سیستم الکترونیکی عواید و صدور جواز خبر می دهد؛ اما بارها حضور سرپرستان در راس ادارات دولتی از جمله عوامل مهم فساد دانسته شده است؛ موضوعی که در شهرداری کابل نیز وجود دارد.