الجبیر در سنگال چه میکند؟

۱۷ اسد ۱۳۹۵

 

ALروزنامه ی “الوطن” عربستان نوشت: وزیر خارجه ی عربستان، عادل الجبیر، که برای ملاقات رسمی به داکار ،پایتخت سنگال رفته بود با رئیس جمهور سنگال، ماکی سال، در دفتر رئیس جمهور دیدار کرد.

وزیر دفاع و نایب وزیر خارجه، اوجیستون تیون، برای استقبال از عادل الجبیر به فرودگاه رفته و طرفین جلسه ی مباحثات درباره ی روابط ویژه بین دو کشور برادر، برگزار کردند.

همچنین منابع دارای نفوذ در دولت سنگال  خبر دادند که سفر عادل الجبیر به سنگال در چارچوب توافق عربستانی-اسرائیلی مبنی بر تقویت روابط با کشورهای افریقایی بود.

و به نقل از این منابع الجبیر به دستور محمد بن سلمان و برای پیشواز 5هزار سرباز از ارتش سنگال به هدف تقویت جبهه های مزدور عربستان در یمن و برای امادگی  عظیم ترین جنگ صنعاء به انجا سفر کرد.

الجبیر،

ماکی سال،

وزیر خارجه ی عربستان،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed